ارزیابی پایان دوره کارآموزان کارشناسی

مقدمه

کارآموزان کارشناسی پس از گذراندن دوره کارآموزی، می‌بایست فرایند ارزیابی پایان دوره خود را طی کنند. در ادامه، مراحل فرایند ارزیابی پایان دوره تشریح می‌گردد.

ورود به پرتال

به منظور ارزیابی پایان دوره، کارآموزان کارشناسی می‌­بایست وارد سایت مرکز به آدرس «www.23055.ir» شده و مطابق شکل زیر بر روی گزینه «ورود به پرتال» کلیک نمایند.

ورود به پرتال

 

در صفحه ظاهر شده، مطابق شکل ذیل لازم است کارآموزان کارشناسی از قسمت «ورود اعضا» نسبت به فعال‌سازی و ورود به محیط کاربری خود اقدام نمایند.

ورود اعضا

در صورت فعال نبودن حساب کاربری، ابتدا لازم است مطابق بخش 1 از شکل ذیل، از قسمت «فعال سازی حساب/ دریافت کلمه عبور» با ورود کد ملی، شماره موبایل و کد تصویر امنیتی، فعال‌سازی حساب صورت ‎گیرد. در صورتی که کارآموزان کارشناسی پیش‌تر وارد حساب کاربری خود در پرتال مرکز شده باشند، از قسمت سمت چپ، بخش 2، نسبت به ورود به حساب کاربری خود اقدام می‌نمایند.

 

فعال سازی و ورود

 

ارزیابی پایان دوره

کارآموزان کارشناسی می‌بایست پس از ورود به کارتابل خود، از سربرگ «کارآموزان کارشناسی رسمی» وارد منوی «ارزیابی پایان دوره کارآموزی کارشناسی» شوند.

منوی ارزیابی پایان دوره

 

با کلیک روی این منو، فرم ارزیابی پایان دوره کارآموزی کارشناسی ظاهر می‌شود.

قرم ارزیابی پایان دوره

 

در این فرم، در قسمت «وضعیت انجام تکالیف»،فایل مربوط به «گواهی تعداد حضور در محکمه» می‌بایست توسط کارآموزان کارشناسی بارگذاری گردد. سایر فیلدهای اطلاعاتی به صورت خودکار و سیستمی تکمیل می‌گردد.

بارگذاری گواهی تعداد حضور در محکمه

 

پس از بارگذاری فایل مربوطه، کارآموز روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک می‌کند و جهت پرداخت به درگاه پرداخت، متصل می‌گردد.

پرداخت هزینه

 

پس از پرداخت هزینه توسط کارآموز، درخواست جهت بررسی به کارتابل رئیس کمیسیون کارآموزی استان مبدأ ارجاع داده می‌شود.

 

بررسی درخواست ارزیابی پایان دوره توسط رئیس کمیسیون کارآموزی استان مبدأ

در این مرحله، رئیس کمیسیون کارآموزی استان مبدأ درخواست را در کارتابل خود مشاهده می‌کند که با کلیک روی رکورد درخواست و انتخاب «گزینه تخصیص به من»، می‌تواند درخواست را جهت بررسی به خود تخصیص دهد.

کارتابل رئیس کمیسیون کارآموزی استان مبدأ

 

پس از تخصیص درخواست، رئیس کمیسیون کارآموزی استان مبدأ در بخش «کمیسیون کارآموزی استانی مبدأ»، اقلام اطاعاتی مربوط به دوره‌های آموزشی کارآموزان را تکمیل می‌کند و فایل‌های مربوط به صورتجلسات ارزیابی گزارشات و ارزیابی حسن عملکرد کارآموز را بارگذاری می‌نماید. پس از تکمیل اطلاعات، روی گزینه «بروزرسانی» و سپس روی گزینه «تأیید» کلیک می‌شود تا درخواست جهت بررسی به واحد آموزش و ارتقاء مهارت ارجاع داده شود.

کمیسیون کارآموزی استان مبدأ

 

همچنین در صورتی که نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، با کلیک بر گزینه «بروزرسانی» و «نیاز به اصلاح»، درخواست جهت انجام اصلاحات به کارتابل کارآموز ارسال می‌گردد.

 

بررسی درخواست ارزیابی پایان دوره توسط کارشناس معاونت کارآموزی

در این مرحله، کارشناس آموزش و ارتقای مهارت درخواست را در کارتابل خود مشاهده می‌کند که با کلیک روی رکورد درخواست و انتخاب گزینه «تخصیص به من»، می‌تواند درخواست را جهت بررسی به خود تخصیص دهد.

کارشناس آموزش و ارتقای مهارت

تخصیص به من

 

پس از تخصیص درخواست، کارشناس آموزش و ارتقای مهارت می‌تواند در بخش «تعیین زمان و استان محل برگزاری ارزیابی پایان دوره»، با کلیک بر گزینه «+»، استان محل برگزاری و تاریخ مورد نظر را تعیین نماید.

افزودن شهر مقصد

پس از تکمیل این بخش، کارشناس مربوطه روی گزینه «بروزرسانی» و سپس گزینه «ارسال برای استان برگزار کننده» کلیک می‌نماید تا درخواست جهت بررسی به واحد آموزش و ارتقاء مهارت ارجاع داده شود.

ارجاع به استان برگزار کننده

 

بررسی درخواست ارزیابی پایان دوره توسط استان برگزار کننده

در این مرحله، رئیس کمیسیون کارآموزی استان برگزار کننده درخواست را در کارتابل خود مشاهده می‌کند که با کلیک روی رکورد درخواست و انتخاب گزینه «تخصیص به من»، می‌تواند درخواست را جهت بررسی به خود تخصیص دهد.

بررسی رئیس کمیسون استان برگزار کننده

تخصیص به من

 

پس از تخصیص درخواست و بعد از برگزاری ارزیابی، نتیجه ارزیابی در بخش «تیم ممتحن استان برگزار کننده» ثبت می‌شود و پس از ثبت نتیجه، روی گزینه «بروزرسانی» و سپس گزینه «ثبت نتیجه» کلیک می‌گردد. در این مرحله، نمره در هر مهارت می‌بایست حداقل 13، و مجموع نمرات در هر صلاحیت می‌بایست حداقل 60 باشد. همجنین در صورتی که مجدداً نیاز به تعیین زمان و استان باشد، باید پس از بروزرسانی روی گزینه بازگشت به تعیین زمان و استان کلیک شود.

ثبت نتیجه برگزاری ارزیابی

 

در این مرحله در صورتی که کارآموز به نتیجه ثبت شده در حالت عدم پذیرش، اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند که اعتراض کارآموز جهت بررسی به کارتابل کارشناس آموزش و ارتقای مهارت ارجاع داده می‌شود. همچنین در صورت پذیرش، نتیجه جهت بررسی به کارتابل کارشناس آموزش و ارتقای مهارت ارجاع می‌گردد.

 

بررسی نتیجه ارزیابی پایان دوره توسط کارشناس آموزش و ارتقای مهارت

در این مرحله، کارشناس آموزش و ارتقای مهارت درخواست را در کارتابل خود مشاهده می‌کند که با کلیک روی رکورد درخواست و انتخاب گزینه «تخصیص به من»، می‌تواند درخواست را جهت بررسی به خود تخصیص دهد.

مشاهده بررسی نتیجه در کارتابل کارشناس ارتقای مهارت

تخصیص به من

 

در این مرحله پس از بررسی نتیجه توسط کارشناس آموزش و ارتقای مهارت، یکی از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

الف) در صورتی که نیاز به بررسی بیشتر وجود داشته باشد، کارشناس آموزش و ارتقای مهارت پس از کلیک بر گزینه «بروزرسانی»، روی گزینه «ارسال به کمیته تخصصی کشوری» کلیک می‌کند.

ب) در صورتی که نتیجه مورد تأیید باشد، کارشناس آموزش و ارتقای مهارت پس از کلیک بر گزینه «بروزرسانی»، روی گزینه «تأیید و ارسال به معاونت» کلیک می‌نماید.

ج) در صورتی که نیاز به ارزیابی مجدد وجود داشته باشد می‌توان استان و زمان را مجدداً تعیین کرد و پس از بروزرسانی، روی گزینه «عدم تأیید و ارزیابی مجدد» کلیک نمود.

 

الف) بررسی نتیجه ارزیابی پایان دوره توسط کمیته تخصصی کشوری

در این مرحله، رئیس کمیته تخصصی کشوری درخواست را در کارتابل خود مشاهده می‌کند که با کلیک روی رکورد درخواست و انتخاب گزینه «تخصیص به من»، می‌تواند درخواست را جهت بررسی به خود تخصیص دهد.

مشاهده درخواست در کارتابل کمیته تخصصی کشوری

تخصیص به من

 

پس از تخصیص درخواست، کمیته تخصصی کشوری امکان ثبت نتیجه ارزیابی را در بخش «بررسی و اعطای صلاحیت توسط کمیته تخصصی کشوری» دارد و پس از ثبت نتیجه، روی گزینه «بروزرسانی» و سپس گزینه «ارسال برای واحد آموزش و ارتقای مهارت» کلیک می‌گردد. در این مرحله، نمره در هر مهارت می‌بایست حداقل 13، و مجموع نمرات در هر صلاحیت می‌بایست حداقل 60 باشد. ثبت نتیجه توسط کمیته تخصصی کشوری

 

 

ب) بررسی نتیجه ارزیابی پایان دوره توسط معاونت کارشناسان

در این مرحله، رئیس کمیته تخصصی کشوری درخواست را در کارتابل خود مشاهده می‌کند که با کلیک روی رکورد درخواست و انتخاب گزینه «تخصیص به من»، می‌تواند درخواست را جهت بررسی به خود تخصیص دهد.

مشاهده درخواست در کارتابل معاونت کارشناسان

تخصیص به من

 

پس از تخصیص درخواست، نتیجه بررسی توسط معاون کارشناسان ثبت می‌شود و روی گزینه «بروزرسانی» و سپس گزینه «ثبت» کلیک می‌گردد. ثبت نظر معاونت

 

پس از ثبت نظر معاونت کارشناسان و تأیید نتیجه ارزیابی، درخواست جهت پرداخت هزینه تحلیف و صدور پروانه به کارآموز ارجاع داده می‌شود.

 

پرداخت هزینه تحلیف توسط کارآموزان کارشناسی

در این مرحله، کارآموز در رکورد درخواست خود و در سربرگ «تحلیف و صدور پروانه» با کلیک بر گزینه «پرداخت هزینه»، نسبت به پرداخت هزینه تحلیف اقدام می‌نماید. پس از پرداخت، روی گزینه «انجام شد» کلیک می‌گردد.

پرداخت هزینه تحلیف

پس از پرداخت، درخواست جهت صدور پروانه و دفترچه به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می‌شود.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 14 فروردین 1403

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو