بررسی درخواست وکالت تخصصی

مقدمه

در بحث وکالت تخصصی، همانطور که در راهنمای ثبت درخواست وکالت تخصصی توضیح داده شده است، وکلای محترم مرکز و کانون متقاضی اخذ گواهی تخصصی در دپارتمان و رشته مورد تقاضا، درخواست خود را ثبت نموده و درخواست به کارتابل دپارتمان مربوطه ارسال می‌گردد. در این راهنما نحوه بررسی درخواست و طی فرایند وکالت تخصصی توضیح داده می‌شود.

 

بررسی درخواست توسط دپارتمان وکالت تخصصی

پس از ثبت درخواست توسط وکلای محترم مرکز و کانون، درخواست به کارتابل دپارتمان مربوطه ارسال می‌گردد. مسئول مربوطه پس از ورود به حساب کاربری خود در پرتال مرکز، به منظور مشاهده درخواست‌های مرتبط با دپارتمان خود، در محیط کارتابل، به سربرگ «اختصاص داده شده به نقش من» مراجعه نموده و بر روی رکورد درخواست کلیک می‌نماید.

بررسی وکالت تخصصی - کارتابل دپارتمان

 

در ادامه، مسئول دپارتمان و یا کمیته مربوطه به منظور بررسی و اقدام، بر روی گزینه «تخصیص به من» کلیک نموده و درخواست را از کارتابل مشترک به کارتابل خود منتقل می‌نماید.

بررسی وکالت تخصصی - تخصیص به من

 

 

پس از آن، کلیه گزینه‌ها و اقدامات برای کارشناس نمایان می‌گردد و به فراخور محتوای درخواست، یکی از گزینه‌ها انتخاب می‌شود.

بررسی وکالت تخصصی - نظر کمیته

 

ممکن است پنج حالت زیر رخ دهد که کارشناس کمیته مربوطه متناسب با وضعیت درخواست، گزینه مربوطه را انتخاب می‌کند.

  1. در صورتی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی «نیاز به آموزش» باشد، سرفصل‌های آموزشی برای ایشان مشخص و درخواست به کارتابل ایشان باز می‌گردد.
  2. در صورتی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی «نیاز به آزمون» باشد، سرفصل‌های لازم جهت آزمون برای ایشان مشخص و درخواست به کارتابل ایشان باز می‌گردد.
  3. در صورتی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی بدون نیاز به آموزش و آزمون باشد، موضوع تحلیلی متناسب با رشته تخصصی درخواستی به وکیل تخصیص داده می‌شود و با انتخاب «ارسال جهت ثبت گزارش» درخواست به کارتابل وکیل باز می‌گردد.
  4. در صورت انتخاب «اصلاح درخواست»، درخواست به کارتابل متقاضی بازگشته تا مطابق توضیحات کمیته نسبت به اصلاح و تکمیل مستندات اقدام نماید.
  5. در صورتی که درخواست مورد تأیید نباشد، گزینه «رد درخواست» انتخاب می‌شود.

 

نکته: در وضعیت‌های «نیاز به آموزش»، «نیاز به آزمون»، «اصلاح درخواست» و «رد درخواست»، کارشناس می‌بایست در سربرگ «بررسی درخواست وکالت تخصصی» و در بخش «توضیحات کمیته تخصصی»، نسبت به ثبت سرفصل‌های آموزشی یا سرفصل‌های آزمون و توضیحات لازم اقدام نماید. پس از ثبت توضیحات بر روی گزینه «ذخیره» کلیک می‌شود.

نکته: پس از ثبت اقدام از سوی دپارتمان وکالت تخصصی مرکز، در کلیه حالات به جز حالت پنجم، برای وکلای محترم کانون حساب کاربری ایجاد شده و پیامکی حاوی نام کاربری و رمز عبور به ایشان پیامک می‌گردد؛ تا در ادامه به منظور انجام پیگیری‌های لازم به کارتابل خود مراجعه نمایند.

 

نیاز به آموزش

در صورت انتخاب نیاز به دوره آموزش، با ذکر توضیحات از سوی کمیته یا دپارتمان مربوطه درخواست به کارتابل وکیل/ کارآموز وکالت ارجاع داده می‌شود. وکیل/ کارآموز وکالت محترم پس از دریافت پیامک به کارتابل خود مراجعه نموده و مطابق تصویر ذیل، رکورد درخواست را ملاحظه می‌نماید.

بررسی وکالت تخصصی - بررسی وکیل

 

وکلا/ کارآموزان محترم با کلیک بر روی درخواست و با مراجعه به سربرگ دوم «بررسی درخواست وکالت تخصصی» می‌توانند نظر و نتیجه بررسی کمیته را ملاحظه نمایند.

وکالت تخصصی - بررسی وکیل

 

در ادامه و پس از گذراندن دوره‌های اعلام شده، درخواست را جهت بررسی نتیجه دوره با کلیک بر روی گزینه «ارسال جهت بررسی نتایج دوره» به کمیته باز می‌گردانند.

نکته: در صورت وجود اعتراض به شرکت در دوره آموزشی، می‌توانند بر روی گزینه اعتراض کلیک نموده و با قید توضیحات، درخواست را به کارتابل کمیته یا دپارتمان ارجاع دهند.

وکالت تخصصی - بررسی وکیل و اقدام

 

اصلاح وکالت تخصصی - ارسال جهت بررسی

 

نیاز به آزمون

در صورت انتخاب نیاز به شرکت در آزمون، با ذکر توضیحات از سوی کمیته یا دپارتمان مربوطه درخواست به کارتابل وکیل ارجاع داده می‌شود. وکیل محترم پس از دریافت پیامک به کارتابل خود مراجعه نموده و توضیحات کمیته را ملاحظه می‌نماید. در ادامه و پس از شرکت در آزمون‌های مربوطه درخواست را به کارتابل دپارتمان باز می‌گرداند.

وکالت تخصصی - بررسی وکیل

نکته: در وضعیت «نیاز به آموزش» و «نیاز به آزمون»، ابتدا درخواست جهت پرداخت به کارتابل وکیل ارجاع داده می شود.

 

پرداخت توسط وکیل/کارآموز وکالت در وضعیت «نیاز به آموزش» و «نیاز به آزمون»

در صورت انتخاب نیاز به دوره آموزش و یا نیاز به آزمون، در قسمت «پرداخت»، تعداد اقساط مشخص می گردد و با کلیک بر «ورود به فرم پرداخت قسط» می توان نسبت به پرداخت اقدام نمود.

پرداخت

 

پس از پرداخت، می بایست روی گزینه «ارسال جهت بررسی نتایج دوره» کلیک گردد و فرم بروزرسانی شود. پس از بروزرسانی، جهت بررسی، درخواست به کارتابل دپارتمان مربوطه جهت فراهم نمودن زیرساخت های لازم و اعلام زمان، ارسال می شود.

ارسال جهت بررسی

 

نکته:در صورتی که در این مرحله متقاضی تصمیم به تغییر رشته داشته باشد، می تواند نسبت به ثبت انصراف از درخواست و در ادامه ثبت درخواست در رشته جدید اقدام نماید.

 

در ادامه دپارتمان در صورت ضرورت، نسبت به درج نتیجه آزمون و یا آموزش در درخواست متقاضی اقدام می‌نماید.

ثبت نتیجه آزمون یا آموزش

ثبت نمره و یا نتیجه

 

اصلاح درخواست / رد درخواست

زمانی که درخواست در دپارتمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورتی که حائز شرایط دستورالعمل نباشد، گزینه «رد درخواست» از سوی دپارتمان و یا کمیته انتخاب می‌شود. اما در صورتی که حائز شرایط باشد و درخواست نیازمند تکمیل و رفع نقص باشد، با انتخاب گزینه «اصلاح درخواست» پرونده را به کارتابل وکیل باز می‌گرداند.

در ادامه وکیل محترم پس از مشاهده نظر کمیته در سربرگ «بررسی درخواست وکالت تخصصی» و تکمیل اطلاعات، بر روی گزینه «ارسال جهت بررسی مجدد» کلیک می‌نماید.

اصلاح وکالت تخصصی - ارسال جهت بررسی

 

در ادامه، دپارتمان مربوطه، درخواست را با وضعیت «بررسی مجدد» دریافت نموده و پس از بررسی، اقدام مقتضی را صورت می‌دهد.

بررسی وکالت تخصصی - بررسی مجدد دپارتمان

 

گزارش تحلیلی

زمانی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی بدون نیاز به آموزش و آزمون باشد، موضوع تحلیلی متناسب با رشته تخصصی درخواستی به وکیل تخصیص داده می‌شود و با انتخاب «ارسال جهت ثبت گزارش» درخواست به کارتابل وکیل باز می‌گردد.

توضیحات کمیته تخصصی

 

در ادامه وکیل پس از مشاهده موضوع تحلیلی تعیین شده و آماده سازی گزارش مطابق استاندارد تدوین شده از سوی دپارتمان وکالت تخصصی، با مراجعه به سربرگ «ثبت گزارش تحلیلی وکالت تخصصی» نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری گزارش تحلیلی خود اقدام می‌نماید.

ثبت گزارش تحلیلی

 

در ادامه، اطلاعات بارگذاری شده را ذخیره و سپس بر روی گزینه «ارسال گزارش» اقدام می‌نماید.

بارگزاری گزارش توسط وکیل

 

پس از دریافت گزارش و بررسی، دپارتمان و کمیته مربوطه نسبت به بررسی گزارش اقدام می‌نمایند و نتیجه را در سامانه منعکس می‌کنند.

بررسی گزارش توسط دپارتمان

پس از تایید گزارش تحلیلی، در گام بعدی، وکلای تایید شده می‌بایست در اختبار شرکت نموده و پس از طی موفقیت آمیز آزمون، گواهی تخصصی برای وکیل متخصص صادر می‌گردد و اطلاعات گواهی و حوزه تخصصی وی در سامانه نمایش داده می‌شود.

 

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 21 فروردین 1403

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو