بررسی گزارشات کارآموزان کارشناسی توسط کمیته تخصصی

مقدمه

پس از ثبت گزارش توسط کارآموز کارشناسی و بررسی و تایید توسط کارشناس سرپرست، گزارشات جهت بررسی به کارتابل اعضای محترم کمیته تخصصی رشته مربوطه در استان وی ارسال می‌شود. در ادامه نحوه بررسی گزارشات توسط اعضای کمیته تخصصی تشریح می گردد.

 

بررسی گزارشات توسط کمیته تخصصی

اعضای کمیته تخصصی جهت بررسی گزارشات کارآموزان می‌بایست پس از ورود به کارتابل خود، از سربرگ «کارآموزان کارشناسی رسمی» و منوی «بررسی گزارشات توسط کمیته تخصصی استانی» اقدام نمایند.

بررسی گزارشات توسط کمیته تخصصی

 

با کلیک بر این منو، اعضای کمیته تخصصی می توانند رکورد مربوط به کارآموزان را جهت بررسی گزارشات مشاهده کنند.

رکورد گزارش کارآموز

 

با کلیک بر رکورد مربوطه، اعضای کمیته تخصصی می توانند در سربرگ «ثبت گزارشات دوره کارورزی» اطلاعات گزارش را که توسط کارآموزان ثبت شده و همچنین نظر کارشناس سرپرست را مشاهده نمایند و نظر خود را ثبت و بروزرسانی کنند.

مشاهده اطلاعات گزارش

ثبت نظر کمیته تخصصی

در بخش «بررسی کمیته تخصصی» در صورتی که در قسمت نتیجه بررسی، گزینه «تأیید» انتخاب شود، نتیجه بررسی به کارتابل کارآموز ارسال می شود و فرایند بررسی گزارش خاتمه می یابد و این امکان را فراهم می آورد تا کارآموز بتواند سایر گزارشات را نیز ثبت نماید. اما اگر در قسمت نتیجه بررسی، گزینه «نیازمند اصلاح و بازنگری» و یا «مردود است» انتخاب شود، نتیجه بررسی به کارتابل کارآموز ارسال می‌شود تا اصلاحات لازم مطابق نظر کمیته تخصصی استاتی توسط کارآموز صورت گیرد.

 

نکته: پس از ثبت تایید گزارش توسط کمیته تخصصی، به منظور ارزیابی کیفی گزارش کارآموز، فرم ارزیابی ارائه شده در تصویر ذیل برای کمیته به نمایش در می‌آید و رئیس کمیته می‌بایست نتیجه ارزیابی خود را با انتخاب امتیاز و نمره در هر مولفه و زیرمولفه به ثبت رسانند.

فرم ارزیابی کیفی کمیته تخصصی استانی

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

1

آخرین ویرایش: 13 آذر 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو