بررسی گزارشات کارآموزان کارشناسی توسط کارشناس سرپرست

مقدمه

گزارشات ثبت شده توسط کارآموزان کارشناسی می بایست توسط کارشناسان سرپرست ایشان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، مطابق راهنمایی ارائه شده توسط کارشناس سرپرست، به کارآموز ارجاع شود. در ادامه نحوه بررسی گزارشات توسط کارشناسان سرپرست محترم تشریح می‌گردد.

 

بررسی گزارشات توسط کارشناس سرپرست

پس از این که هر گزارش توسط کارآموز کارشناسی ثبت گردید، جهت بررسی به کارتابل کارشناس سرپرست ارسال می‌شود. کارشناس سرپرست پس از ورود به کارتابل خود، می‌تواند از سربرگ «کارآموزی کارشناسی» رکورد مربوط به درخواست کارآموزی را مشاهده نماید.

کارآموزی کارشناسی

 

با کلیک بر رکورد مربوطه و در سربرگ «ثبت گزارشات دوره کارورزی»، امکان مشاهده اطلاعات گزارش فراهم می شود.

رکورد درخواست

رکورد گزارش

 

با کلیک بر رکورد گزارش، کارشناس سرپرست می تواند علاوه بر مشاهده اطلاعات گزارش، نظر خود را در بخش «بررسی کارشناس سرپرست» ثبت نماید و پس از ثبت نظر، اطلاعات را بروزرسانی کند.

نظر کارشناس سرپرست

 

پس از ثبت نظر کارشناس سرپرست، درخواست جهت بررسی به کارتابل کمیته تخصصی ارسال می شود.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 13 آذر 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو