ثبت درخواست پشتیبانی

مقدمه

کارشناس رسمی می‌تواند به منظور اعلام نیاز و انعکاس موانع کارشناسی، در صورت نیاز از طریق ثبت درخواست پشتیبانی، درخواست استمهال، عدم همکاری/ ممانعت از ورود به محل کارشناسی و یا استعلام ثبت نماید. در ادامه نحوه ثبت درخواست پشتیبانی تشریح می‌گردد.

ثبت درخواست پشتیبانی توسط کارشناس

بدین منظور کارشناس می‌بایست مطابق شکل زیر وارد درخواست کارشناسی شده و در صفحه ظاهر شده، روی سربرگ «درخواست‌های پشتیبانی» کلیک نماید.

سربرگ درخواست پشتیبانی

 

در این سربرگ، مطابق شکل زیر روی گزینه «افزودن درخواست پشتیبانی» کلیک می‌شود.

ثبت درخواست پشتیبانی

 

با کلیک روی این گزینه، در فرم افزودن درخواست پشتیبانی، واحد مربوطه، اولویت درخواست و نوع آن مشخص می‌شود و در صورت نیاز فایل پیوست بارگذاری می‌گردد. پس از ثبت اطلاعات روی گزینه «ذخیره» کلیک می‌شود.

فرم درخواست پشتیبانی

 

پس از ثبت درخواست، کارشناس رسمی می‌تواند در منوی «لیست درخواست‌های پشتیبانی» لیست درخواست‌های خود را مشاهده نماید.

لیست درخواست های پشتیبانی

 

با کلیک روی رکورد درخواست مورد نظر، کارشناس رسمی می‌تواند در صورت نیاز با کلیک بر گزینه «افزودن پاسخ» نسبت به ثبت پاسخ و توضیحات جدید اقدام نماید.

افزودن پاسخ به درخواست پشتیبانی

 

با کلیک بر این گزینه، در بخش ظاهر شده، متن مورد نظر ثبت می‌شود و در صورت نیاز فایل مربوطه بارگذاری می‌گردد.

افزودن پاسخ

 

بررسی درخواست های کارشناس توسط مقام ارجاع دهنده

کارشناس ارجاع دهنده درخواست کارشناسی می‌تواند درخواست استمهال و عدم همکاری ثبت شده توسط کارشناس رسمی را بررسی نماید. جهت بررسی، کارشناس مربوطه می‌بایست وارد منوی «لیست درخواست‌های پشتیبانی» شود.

لیست درخواست های پشتیبانی

 

در این منو، با کلیک روی رکورد درخواست، امکان بررسی درخواست فراهم می‌شود. پس از بررسی، امکان افزودن پاسخ، تغییر واحد مربوطه و اولویت وجود دارد. در صورتی که موضوع بررسی و حل شده باشد، کارشناس مربوطه می‌بایست روی گزینه «حل شده» کلیک و و وضعیت درخواست را بروزرسانی نماید.

بررسی درخواست استمهال/ عدم همکاری

 

در صورتی که گزینه «حل شده» توسط کارشناس مربوطه انتخاب شود، با کلیک بر گزینه «حل شده» وضعیت درخواست در کارتابل کارشناس رسمی به وضعیت «حل شده» تغییر می‌کند که در این صورت کارشناس رسمی به مدت سه روز فرصت دارد تا در صورت نیاز، پاسخ جدیدی را مبنی بر عدم رفع مشکل و یا سایر اطلاعات و توضیحات لازم، درج نماید.

تغییر وضعیت درخواست

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

1

آخرین ویرایش: 8 بهمن 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو