ثبت درخواست کارشناسی

مقدمه

یکی از فرایندهای اصلی نظام کارشناسی، فرایند ارجاع کار به کارشناس است که مستلزم انجام فعالیت‌هایی مانند انتخاب کارشناس و ارجاع موضوع به وی می‌باشد. به طور کلی دو نوع ارجاع وجود دارد، یکی ارجاع قضایی که مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی که بر عهده دادگاه نهاده شده و نوع دیگر ارجاع غیرقضایی است که از سمت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی درخواست می‌شود.

سامانه 1515 در راستای جلوگیری، کاهش و حذف آسیب های موجود در فرایند ارجاع کارشناس، طراحی و پیاده ‎سازی شده است تا بتواند راه‌حلی برای مشکلات و مسائل موجود در نظام کارشناسی رسمی، ارائه کند. سامانه 1515 به آدرس «www.1515.ir» با ارائه فرایند استاندارد و بهینه‌سازی شده و فراهم آوردن چارچوب گزارش‌نویسی مدون برای هر رشته و صلاحیت، تحولی بزرگ در راستای ارتقای نظام کارشناسی رسمی در کشور ایجاد نموده است.

 

ثبت درخواست کارشناسی

کارشناس مربوطه، از قسمت «درخواست‌ها» بر روی زیر منو «ثبت درخواست» کلیک می‌نماید و وارد فرم ثبت درخواست کارشناسی می شود.

ثبت درخواست

 

در فرم ظاهر شده اطلاعات مرتبط به درخواست ثبت می شود.

فرم ثبت درخواستفرم ثبت درخواست

 

در بخش «نوع درخواست» در صورتی که درخواست از نوع «اعتراضی» باشد، می بایست گزارش مربوط به آن نیز ثبت شود.

نوع درخواست

در بخش «مشخصات متقاضی»، در صورتی که متقاضی از نوع «حقوقی» باشد، نام سازمان، شخص و سمت متقاضی ثبت می شود.

مشخصات متقاضی

در صورتی که متقاضی از نوع «حقیقی» باشد، شخص متقاضی ثبت می شود.

نوع متقاضی

 

نکته: در صورتی که اطلاعات شخص حقیقی و حقوقی در سامانه تعریف نشده باشد، پیش از ثبت درخواست می بایست اقدام به تعریف شخص متقاضی نمود. بدین منظور، می توان از دکمه «ایجاد سازمان جدید» برای ثبت سازمان متقاضی و دکمه «ایجاد شخص جدید» برای ثبت شخص متقاضی استفاده نمود. با کلیک بر دکمه «ایجاد سازمان جدید» مطابق شکل زیر در صفحه ظاهر شده، اطلاعات سازمان درج می شود.

ایجاد سازمان جدید

 

با کلیک بر دکمه «ایجاد شخص جدید» مطابق شکل زیر در صفحه ظاهر شده، اطلاعات شخص درج می شود.

ایجاد شخص جدید

 

همچنین که برای ثبت اشخاص حقوقی می توان از منوی «اطلاعات پایه» و زیرمنوی «اشخاص حقوقی» اقدام کرد.

افزودن شخص حقیقی

 

در ادامه فرم ثبت درخواست، در بخش «اقدامات بعدی»، وضعیت پیش پرداخت دریافتی از متقاضی تعیین می شود.

تعیین وضعیت پیش فاکتور

 

در بخش «نحوه کارشناسی» نوع کارشناسی که به صورت انفرادی و یا هیئتی باشد، مشخص می شود.

تعیین نحوه کارشناسی

 

در بخش «شرح درخواست»، توضیحات لازم ثبت می شود و در بخش «پیوست» در صورتی که نیاز به بارگذاری مستند خاصی باشد، می توان فایل مورد نظر را بارگذاری کرد.

شرح درخواست و پیوست

 

در بخش «اطلاعات نامه وارده» در صورت وجود نامه، می‌توان اطلاعات آن را ثبت کرد.

اطلاعات نامه وارده

 

در نهایت پس از ثبت اطلاعات فوق روی گزینه «ذخیره و ادامه» کلیک می شود.

 

تخصیص وظیفه

پس از ثبت درخواست، می بایست درخواست به کارشناس رسمی ارجاع داده شود. بدین منظور در سربرگ «وظایف» با کلیک بر «افزودن وظیفه» اطلاعات لازم ثبت می گردد.

افزودن وظیفه

افزودن وظیفه

 

در بخش «ثبت وظیفه کارشناسی»، عنوان، رشته کارشناسی و شهر محل وقوع مورد کارشناسی ثبت می شود و در صورت نیاز توضیحات لازم درج می گردد.

نکته: ساختار درخواست کارشناسی، بدین صورت است که به ازای هر درخواست امکان تعریف یک یا چند وظیفه وجود دارد. به طور مثال، درخواست کارشناسی ممکن است نیاز به انجام چند کار کارشناسی با موضوعات مختلف و رشته های مختلف باشد، در این صورت نیاز است تا چند وظیفه متفاوت در یک درخواست ثبت گردد.

تخصیص کارشناس

تخصیص کارشناس

در بخش «کارشناسان»، با کلیک بر «افزودن کارشناس جدید» مطابق شکل زیر امکان تخصیص هوشمند و یا انتخاب کارشناس فراهم می شود و نقش کارشناس تعیین می گردد. همچنین امکان افزودن چند کارشناس نیز وجود دارد.

تخصیص هوشمند

 

انتخاب کارشناسلیست کارشناسان جهت انتخاب

 

در بخش «پیگیری ها»، می توان با کلیک بر «افزودن پیگیری جدید»، اطلاعات مربوط به پیگیری های صورت گرفته را ثبت کرد.

افزودن پیگیری

 

 

صدور ابلاغیه الکترونیک و ارسال به کارتابل کارشناس یا کارشناسان رسمی

پس از ثبت وظیفه و تخصیص کارشناس، می بایست فایل ابلاغ ایجاد شود. بدین منظور روی رکورد درخواست کلیک می شود.

رکورد درخواست

 

پس از کلیک روی رکورد مربوطه، در سربرگ «درخواست کارشناسی» و در انتهای صفحه روی گزینه «عملیات ابلاغ» کلیک می گردد و با انتخاب گزینه «ایجاد فایل ابلاغ»، فایل ابلاغ ایجاد می شود.

عملیات ابلاغتأیید ایجاد فایل ابلاغ

 

پس از ایجاد فایل ابلاغ، جهت ارسال ابلاغ به کارشناس می بایست در سربرگ «درخواست کارشناسی» روی گزینه «عملیات ابلاغ» کلیک شود و گزینه «ارسال ابلاغ کارشناسی» انتخاب گردد.

ارسال ابلاغ کارشناسیتأیید ارسال پیامک ابلاغ

تصویر ابلاغ

 

 

بررسی وضعیت قبول یا رد درخواست

در صورتی که کارشناس رسمی درخواست را تأیید کند، می بایست نسبت به انجام کار کارشناسی اقدام نماید و پس از آن گزارش خود را مطابق راهنمای ثبت گزارش در سامانه ثبت کند. در این حالت، کارشناس ارجاع دهنده در کارتابل خود و در منوی «لیست درخواست ها»، درخواست را در وضعیت «در حال انجام» مشاهده می کند.

وضعیت درخواست

 

اما در شرایطی که کارشناس رسمی درخواست را رد کند، درخواست جهت بررسی به کارتابل کارشناس ارجاع دهنده باز می گردد و کارشناس ارجاع دهنده، درخواست را در وضعیت «تخصیص مجدد» و «رد شده» مشاهده می کند.

وضعیت درخواست پس از رد توسط کارشناس رسمی

 

با کلیک روی رکورد درخواست، در سربرگ «وظیفه» و با کلیک بر گزینه «عملیات»، امکان ثبت موافقت و یا عدم موافقت با رد وظیفه وجود دارد.

بررسی نظر کارشناس رسمی

الف) موافقت با رد وظیفه

در صورتی که کارشناس ارجاع دهنده، روی گزینه «موافقت با رد وظیفه» کلیک نماید، پنجره ای مطابق شکل زیر ظاهر می شود تا تأیید نهایی توسط کارشناس ارجاع دهنده ثبت گردد.

تأیید عملیات

پس از ثبت تأیید، امکان تخصیص مجدد کارشناس رسمی فراهم می شود.

 

ب) عدم موافقت با رد وظیفه

در صورتی که کارشناس ارجاع دهنده، روی گزینه «عدم موافقت با رد وظیفه» کلیک نماید، پنجره ای مطابق شکل زیر ظاهر می شود تا علت عدم موافقت توسط کارشناس ارجاع دهنده ثبت گردد.

ثبت علت رد

پس از ثبت عدم تأیید، درخواست مجدداً به کارتابل کارشناس رسمی ارسال می شود.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

1

آخرین ویرایش: 6 بهمن 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو