راهنمای ارتقا صلاحیت علمی کارشناس رسمی

مقدمه

طبق ماده 13 دستورالعمل «گروه‌ها و کمیته‌های کارشناسی رسمی و ارتقای صلاحیت کارشناسان رسمی عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» مصوب 14/04/1400 رئیس مرکز، ارتقای صلاحیت کارشناسی به صورت سالانه و صرفاً برای یک مورد و در صورت وجود شرایط مذکور در این ماده انجام خواهد شد.

 

شرایط ارتقای صلاحیت

 1. گذراندن آموزش‌های عمومی و الزامی که سالانه از سوی مرکز تعیین می گردد.
 2. گذراندن آموزش های تخصصی مربوط به هر صلاحیت که از سوی مرکز تعیین می گردد.
 3. گذراندن دوره کارورزی در خصوص مواردی از صلاحیت ها که از سوی مرکز تعیین می گردد.
 4. نداشتن محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا طی سه سال منتهی به ارائه درخواست ارتقای صلاحیت به تایید دادسرای انتظامی مرکز.
 5. نداشتن دوره محکومیت ناتمام به تایید دادسرای انتظامی مرکز.
 6. ارائه حداقل 10 گزارش کارشناسی در موضوعات مرتبط با آخرین صلاحیت اعطایی (مخصوص رشته های «راه و ساختمان»، «امور ثبتی»، «حسابداری و حسابرسی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «امور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)»، «تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت»، «برق، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات» و «نفقه»)
 7. ارائه حداقل 5 گزارش کارشناسی در موضوعات مرتبط با آخرین صلاحیت اعطایی (مخصوص رشته‌های «امور اقتصادی و بازرگانی»، «امور بانکی»، «بورس و اوراق بهادار»، «تأسیسات ساختمانی»، «حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای»، «روابط کار و کارگری و بیمه‌های اجتماعی»،«هنر، رسانه و تبلیغات»، «امور آب» و «کامپیوتر و جرایم رایانه‌ای»)
 8. ارائه حداقل 3 گزارش کارشناسی در موضوعات مرتبط با آخرین صلاحیت اعطایی (مخصوص سایر رشته‌ها)

فرایند ارتقای صلاحیت

فرایند ارتقای صلاحیت فنی کارشناسان رسمی دادگستری عضو مرکز مشتمل بر مراحل زیر است:

 1. ثبت درخواست ارتقای صلاحیت در هیات مدیره استانی
 2. بررسی اولیه درخواست ارتقای صلاحیت توسط هیات مدیره
 3. بررسی درخواست ارتقای صلاحیت و استعلام وضعیت انتظامی متقاضی توسط کارمند معاونت
 4. بررسی گزارش‌های ارتقای صلاحیت توسط کمیته تخصصی و اعلام نظر
 5. موافقت/عدم موافقت معاون کارشناسی رسمی مرکز

 

فرایند ارتقاء صلاحیت

1) ثبت درخواست ارتقای صلاحیت

تا زمان راه اندازی سامانه ارتقای صلاحیت، ثبت درخواست‌های ارتقای صلاحیت به صورت دستی و از طریق دفاتر هیات مدیره در مراکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری انجام خواهد شد. برای این منظور، کارشناس متقاضی ارتقای صلاحیت فرم درخواست مربوطه را از سایت دانلود کرده و اطلاعات درخواستی از جمله مقطع و رشته تحصیلی، آخرین صلاحیت اعطایی و تاریخ آن، صلاحیت مورد تقاضا و… را ارائه می نماید. علاوه بر این، ضروری است گزارش های کارشناسی جهت ارتقای صلاحیت مطابق فرمت استاندارد تدوین شود و به انضمام فایل گزارش‌های کارشناسی مورد تایید مراجع قضایی، ارائه گردد.

تذکر: کارشناسان از مراجعه حضوری به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اکیداً خودداری نموده و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق دفاتر هیات مدیره استانی طرح نمایند.

 

فرم ثبت درخواست ارتقاء صلاحیت

 

2) بررسی درخواست ارتقای صلاحیت توسط هیات مدیره

درخواست‌های ارتقای صلاحیت پس از وصول در دفتر هیات مدیره، توسط کمیسیون مربوطه در هیات مدیره از جهت احراز شرایط ارتقای صلاحیت بررسی می شود. در صورت رعایت شرایط مندرج در ماده 13 دستورالعمل «گروه‌ها و کمیته‌های کارشناسی رسمی و ارتقای صلاحیت کارشناسان رسمی عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، با درخواست موافقت شده طی نامه‌ای به انضمام گزارش‌های کارشناسی ارائه شده از سوی متقاضی از طریق اتوماسیون به معاونت ارسال می گردد. در غیر این صورت، با درخواست مخالفت شده و نتیجه به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

فرم بررسی درخواست ارتقاء صلاحیت

 

3) بررسی درخواست ارتقای صلاحیت و استعلام وضعیت انتظامی متقاضی

پس از وصول نامه هیات مدیره استانی مبنی بر بلامانع بودن ارتقای صلاحیت کارشناس متقاضی، کارمند ارتقای صلاحیت معاونت جهت بررسی سوابق محکومیت انتظامی متقاضی، استعلام های لازم را از دادسرای انتظامی مرکز اخذ می نماید. در صورت فقدان محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا طی سه سال گذشته برای متقاضی و همچنین نداشتن دوره محکومیت باقی مانده و همچنین رعایت سایر ضوابط، درخواست ارتقای صلاحیت به کمیته تخصصی مربوطه در مرکز ارجاع می شود.

 

4) بررسی گزارش های ارتقای صلاحیت توسط کمیته تخصصی

کمیته تخصصی کشوری به منظور اطمینان از توانمندی علمی و عملی متقاضی، گزارش‌های کارشناسی بارگذاری شده را بررسی کرده و بر اساس کیفیت گزارش‌های مذکور، نظر خود را اعلام می کند. در این مرحله، در صورت الزامی بودن گذراندن دوره کارورزی و یا تشخیص کمیته مبنی بر این امر، کارشناس متقاضی جهت طی دوره کارورزی به هیات مدیره معرفی می گردد. در صورت نیاز به اخذ مصاحبه از متقاضی نیز، از وی دعوت شده تا در در جلسه بررسی صلاحیت کمیته تخصصی حضور یافته و مصاحبه علمی از وی اخذ شود. همچنین پس از طی دوره کارورزی، گزارش‌های کارورزی در کمیته بررسی می گردد. در نهایت، در صورت موافقت کمیته با ارتقای صلاحیت، نظر کمیته به معاونت ارجاع می شود. در غیر این صورت، مراتب به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

5) تایید/ عدم تایید معاونت

نظر کمیته به معاونت ارسال شده و در صورت تایید معاون کارشناسی رسمی، مراتب جهت چاپ در دفترچه کارشناسی و همچنین درج در سامانه مرکز، به واحد صدور و تمدید ابلاغ می گردد.

 

پرسش و پاسخ‌های متداول در خصوص ارتقاء صلاحیت کارشناسان رسمی

 1. پس از ثبت درخواست چقدر زمان می برد تا رسیدگی شود و نتیجه درخواست اعلام شود؟
  درخواست پس از بررسی اولیه به کارتابل اعضای محترم کمیته تخصصی ارجاع خواهد شد، پس از تایید یا عدم تایید درخواست جهت اظهارنظر نهایی به کارتابل معاونت ارجاع خواهد شد.
  به دلیل تراکم درخواست و برگزاری جلسات کمیته های تخصصی به صورت چند هفته یکبار، زمان قطعی مشخص نیست، نتیجه از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
  نکته 1: آیین نامه های ابلاغ شده از طریق معاونت پژوهش باید در سامانه مرکز در دسترس عموم کارشناسان قرار گیرد.
  نکته 2: با توجه به پالایش و اصلاح صلاحیت ها و تغییر ساختار نوع درخواست ارتقاء صلاحیت، سوالات پر تکرار این بخش به روزرسانی خواهد شد.
  نکته 3: طی کردن دوره کارورزی به مدت 3 ماه جهت دریافت صلاحیت جدید الزامی می باشد. (فرآیند کارورزی از طریق هیات مدیره استانها انجام می شود)
 2. ثبت صلاحیت های جدید در دفترچه به چه صورت انجام می شود؟
  پس از پرداخت هزینه ارتقاء صلاحیت، تا زمان ایجاد زیرساخت های لازم در هیات مدیره استان ها ثبت صلاحیت ها در مرکز تهران انجام می گیرد.
 3. پرداخت هزینه ارتقاء صلاحیت چگونه انجام می شود؟
  به صورت الکترونیکی از طریق پرتال شخصی در سامانه مرکز انجام خواهد شد. (فیلم های آموزشی استفاده از سامانه در سایت مرکز بارگزاری خواهد شد)

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

5

آخرین ویرایش: 26 آذر 1400

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو