راهنمای انجام تکالیف کارآموزی برای کارآموز وکالت

مقدمه

پس ازمعرفی وکیل سرپرست توسط کارآموز از طریق سامانه و تاييد وكيل سرپرست توسط كميسيون كارآموزی استان، نامه معرفی به آموزش دادگستري از طريق سامانه صادر و دوره كارآموزی آغاز می‌گردد. كارآموزان می‌بايست، تكاليف زير را طي مدت ١٨ ماه به انجام رسانند: (تاریخ معرفی‌نامه به آموزش دادگستری، تاریخ شروع کارآموزی تلقی می‌گردد)

١-فعاليت تحت نظارت وكيل سرپرست (بر اساس مواد ٣٢ تا ٤٢ دستورالعمل كارآموزی)

٢- شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری و تهیه گزارش از پرونده‌ها به تعداد بیست فقره(طی مدت 18 ماه، هر ماه 4 روزجمعا 72 روز بر اساس جدول ماده ٢٩ دستورالعمل)

٣-شرکت در دوره توجیهی و آزمون مربوطه

٤-شرکت در دوره آموزشی-کاربردی

٥-شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیات مدیره استانی برگزار می‌گردد

٦-تهیه کار تحقیقی و ارائه در قالب سمینار یا اثر علمی و پژوهشی در موضوعات حقوقی

٧-سایر تکالیف به صلاحدید کمیسیون، کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی

شايان ذكر است پس از قبولی در دوره توجيهی پروانه کارآموزی صادر و CMS کارآموزان فعال و امکان فعالیت‌های وکالتی بر اساس صلاحیت‌های قانونی فراهم می‌شود.

 

نحوه ثبت تکالیف و گزارشات دوره محاکم در سامانه کارآموزی پرتال

پس از اخذ معرفی نامه حضور در محاكم از طريق سامانه و ارائه آن توسط كارآموز به اداره آموزش دادگستري كل استان، اداره آموزش نوع محکمه را طبق زمانبندی مقرر مشخص (موضوع ماده ٢٩ دستورالعمل كارآموزي) و متعاقبا كارآموزان را به مجتمع قضایی مربوطه معرفي می‌نمايند.

لازم به ذكر است كارآموز به منظور دریافت گواهی حضور و غیاب، متناسب با محکمه معرفی شده، به سامانه کارآموزی مراجعه نموده و در بخش زمانبندی محاکم، اقدام به ثبت نوع محکمه، نام مجتمع قضایی، تاریخ شروع و پایان محکمه و شماره نامه نموده و تصویر نامه معرفی به محاکم صادر شده توسط دادگستری را پیوست می‌نماید.

زمانبندی محاکم

فرم زمانبندی محاکم

 

زمانبندی محاکم

 

پس از ذخیره فرم، مجموع گواهی های حضور و غیاب با قابلیت دانلود؛ در ابتدای فرم به نمایش در می آید و کارآموز می تواند موارد را دانلود و گواهی متناسب با محکمه فعلی خود را جهت ارائه به مقام قضایی مربوطه چاپ نماید.

 

گواهی حضور و غیاب - نوع محکمه کیفری یک

 

كارآموز می‌بایست با توجه به تعداد مقرر در جدول ذیل به ازای هر محکمه، تعداد مشخصی گزارش کارآموزی ثبت نماید. همچنین پس از بارگذاری گزارشات، در انتهای گذراندن هر محکمه، تصویر گواهی حضور در هر مرجع قضایی را بارگذاری نماید.

 

تکالیف کارآموزی وکالت

 

نکته: کارآموز تنها در صورتی که تکالیف محاکم کارآموزی خود در یک مرجع قضایی را به پایان برساند، می تواند به تکالیف خود در مرجع قضایی دیگر در مهلت مقرر (هفته‌ای یکبار) مراجعه نماید.

 

در بحث گزارش، کارآموز می‌بایست گزارشات خود را بر اساس جدول ماده 29 و ماده 31 دستورالعمل در فرم گزارشات کارآموزی وکالت در سامانه پرتال مرکز، ثبت و ضبط می نمایند. به طور مثال: مطابق برنامه اعلامی از سوی آموزش دادگستری، کارآموز موظف است تعداد هشت روز در دادگاه خانواده (ردیف شماره 5 جدول) و در مجتمع قضایی تعیین شده‌ای حضور داشته باشد.

این بدین معنی است که باید تصویر یک گواهی حضور در محاکم که به تعداد روزهای مندرج در جدول مهر و امضا شده در سامانه بارگذاری نماید و در بحث بارگذاری گزارشات، می بایست دو گزارش از مجموع مراجعات حضوری خود در جلسات دادگاه و یا پرونده‌های خوانده شده، تهیه و در بخش مربوطه به دادگاه خانواده، بارگذاری نماید.

 

فرم ثبت گزارشات کارآموزی

نکته: تاریخ بارگذاری گواهی حضور و غیاب محاکم، به منظور نظارت کمیسیون کارآموزی وکالت استانی و کشوری در امر رعایت زمانبندی ارائه تکالیف کارآموزان، نظارت می‌شود.

 

لازم به ذكر است كارآموز علاوه بر بارگذاری نامه تاييد حضور در محاكم و ثبت گزارش از طريق سامانه می‌بايست پس از اعلام خاتمه كارآموزی، گزارشات دست نويس خود و اصل نامه تاييد حضور در محاكم را نيز جهت صدور مجوز اختبار تحويل كميسيون كارآموزی استان نمايد.

 

بررسی گزارشات توسط کمیسیون کارآموزی وکالت استانی

کمیسیون کارآموزی استان، گزارشات بارگذاری شده را مورد بررسی و تایید و رد قرار می‌دهد. این امر در تصویر ذیل نشان داده شده است.

بررسی گزارشات توسط کمیسیون استانی

 

ثبت گزارش شش ماهه توسط وکیل سرپرست

وکلای محترم سرپرست می‌توانند در کارتابل خود در پرتال مرکز، نسبت به ثبت گزارشات شش ماهه برای هر کدام از کارآموزان خود، اقدام نمایند.

 

فرم ثبت گزارشات شش ماهه

 

محاکم اختیاری

پس از پایان حضور در محاکم تعیین شده کارآموزان و تایید کمیسیون کارآموزی استانی، کارآموزان مکلف هستند وفق بند 10 ماده 29 و تبصره ماده مذکور و اخذ نامه معرفی به محاکم اختیاری به مدت 1 ماه در مرجع مربوطه حضور بهم رسانند. بدین منظور، کمیسیون کارآموزی وکالت استان می‌تواند به درخواست کارآموز، ایشان را برای شرکت در محکمه اختیاری تخصیص دهد و در ادامه، کارآموز می تواند گواهی حضور در محکمه مورد نظر را به صورت الکترونیکی از سامانه کارآموزی، دریافت نماید. در نهایت نیز مطابق جدول تکالیف، می بایست گزارش مربوطه را در سامانه بارگذاری نماید.

 

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

6

آخرین ویرایش: 5 مرداد 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو