راهنمای تحلیف، صدور پروانه و دفترچه کارآموزان کارشناسی رسمی

مقدمه

کارآموزان کارشناسی رسمی پس از ثبت گزارشات کارآموزی خود مطابق راهنمای انجام تکالیف کارآموزی کارشناسی رسمی و تأیید گزارشات توسط اعضای کمیته و دریافت صلاحیت پایه از سوی کمیته تخصصی و معاونت کارشناسان رسمی، وارد مرحله تحلیف، صدور پروانه و دفترچه می‌شوند.

پرداخت هزینه صدور پروانه و دفترچه

پس از تأیید کمیته و معاونت کارشناسان و دریافت صلاحیت پایه، درخواست جهت پرداخت هزینه صدور پروانه و دفترچه به کارآموز ارجاع داده می شود. جهت پرداخت هزینه، کارآموز باید به کارتابل خود در سایت مرکز مراجعه نماید و مطابق شکل زیر درخواست را مشاهده کند.

درخواست پرداخت

 

با کلیک بر روی رکورد درخواست، وضعیت پرداخت به کارآموز نمایش داده می شود که با زدن دکمه پرداخت، کارآموز می تواند جهت پرداخت به درگاه پرداخت متصل شود و پرداخت را انجام دهد.

وضعیت پرداخت

پس از انجام پرداخت، کارآموز می بایست با زدن دکمه «انجام شد» عملیات پرداخت خود را تکمیل نماید.

دکمه «انجام شد»

 

صدور پروانه

پس از پرداخت و ارجاع به کارشناس صدور پروانه، کارشناس مربوطه در کارتابل خود درخواست را بررسی و شماره پروانه و تاریخ صدور پروانه را مطابق شکل زیر ثبت و بروزرسانی می کند.

تاریخ و شماره پروانه

 

 

پس از ثبت شماره پروانه و تاریخ، کارشناس صدور پروانه در سربرگ «ثبت نام کارآموزی کارشناسی» مطابق شکل زیر بر روی دکمه «پروانه صادر شد» کلیک می کند و درخواست جهت ثبت تاریخ صدور دفترچه به کارشناس صدور دفترچه ارجاع داده می شود.

 

دکمه پروانه صادر شد

 

 صدور دفترچه

پس از این که درخواست به کارشناس صدور دفترچه ارجاع شد، کارشناس مربوطه در کارتابل خود درخواست را بررسی و تاریخ صدور دفترچه را مطابق شکل زیر ثبت و بروزرسانی می کند.

تاریخ صدور دفترچه

 

پس از ثبت تاریخ صدور دفترچه، کارشناس صدور دفترچه در سربرگ «گزارشات کارآموزی کارشناسی» مطابق شکل زیر بر روی دکمه «دفترچه صادر شد» کلیک می کند و درخواست جهت تحویل پروانه و دفترچه به رئیس هیئت مدیره ارجاع داده می شود.

دکمه دفترچه صادر شد

تحویل پروانه و دفترچه

رئیس هیئت مدیره جهت بررسی درخواست وارد کارتابل خود در سایت مرکز می شود و درخواست ها را مطابق شکل زیر مشاهده می کند.

درخواست ها

با کلیک بر روی رکورد درخواست، رئیس هیئت مدیره جهت تحویل دفترچه و پروانه، بر روی گزینه «پروانه و دفترچه تحویل داده شده است» کلیک می نماید. با کلیک بر روی این گزینه، گزینه «تاریخ تحویل» ظاهر می شود که تاریخ تحویل در آن مشخص و به روزرسانی می گردد.

گزینه تحویل پروانه و دفترچه ثبت تاریخ تحویل

پس از ثبت تاریخ و تحویل دفترچه و پروانه، بر دکمه «تحویل داده شد» کلیک می گردد.

دکمه تحویل داده شد

 

پس از تحویل پروانه و دفترچه، وضعیت فرد از «کارآموز» به «کارشناس رسمی» تغییر می کند و نام وی در قسمت «جستجوی کارشناس رسمی» در سایت مرکز قابل مشاهده می گردد.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 7 تیر 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.