راهنمای تکمیل اطلاعات داوطلبان وکالت (قضات) در سامانه جذب

داوطلبان باید جهت ثبت نام خود در سامانه جذب، وارد سامانه جذب به آدرس «jazb.23055.ir» گردند. پس از ورود به این سامانه، می بایست نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی را وارد نمایند.

ورود کاربران

 

پس از ورود به صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، به صورت خودکار پیامکی حاوی کد به شماره تلفن همراه کاربر ارسال می شود که با ورود آن کد در قسمت «کد پیامک شده» و کلیک بر دکمه «ثبت» کاربران می توانند وارد محیط کاربری خود شوند.

 

ورود کد پیامک شده

 

پس از ورود به محیط کاربری، جهت انجام ثبت نام باید بر روی قسمت «کارتابل» کلیک شود و از منوی «فعالیت های من» اقدام گردد.

فعالیت های من

 

با کلیک بر روی این منو، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، مراحل ثبت نام در سامانه نشان داده می شود.

مراحل ثبت نام

 

مطالعه و تأیید تعهدات و شرایط

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، «تعهدات و شرایط» ظاهر می شود که کاربر پس از مطالعه آن، نسبت به تأیید شرایط اقدام می کند.

تعهدات

تعهدات

 

پس از کلیک بر روی دکمه «تأیید پایان فعالیت»، در منوی ظاهر شده، روی دکمه «بله» کلیک می شود.

تأیید پایان فعالیت

خلاصه شرایط

خلاصه شرایط

 

با کلیک بر روی این مرحله، می بایست در صفحه ظاهر شده، کاربر پس از مطالعه خلاصه شرایط، نسبت به تأیید آن اقدام نماید.

تأیید خلاصه شرایط

 

پس از کلیک بر روی دکمه «تأیید پایان فعالیت»، در منوی ظاهر شده، روی دکمه «بله» کلیک می شود.

تأیید پایان فعالیت

 

پرداخت هزینه ثبت نام

مرحله پرداخت

 

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، کاربر می تواند با کلیک بر روی دکمه «پرداخت» نسبت به پرداخت اقدام نماید.

پرداخت

 

با کلیک بر روی این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، بر «پرداخت آنلاین» کلیک می شود و کاربر به درگاه پرداخت متصل می گردد.

پرداخت

 

پس از انجام پرداخت، تصویر زیر که نشان دهنده پرداخت موفق است، ظاهر می شود.

پرداخت موفق

 

پس از بازگشت به صفحه اولیه پرداخت، باید جهت پایان فعالیت در این مرحله، بر دکمه «تأیید پایان فعالیت» کلیک شود.

تأیید پایان فعالیتتأیید پایان فعالیت

 

 

ثبت درخواست پروانه موضوع تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی (پروانه وکالت قضات)

ثبت درخواست

 

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، کاربر می بایست جهت پاسخ به سوالات مربوطه بر روی دکمه «شروع» کلیک نماید.

شروع ثبت درخواست پروانه

 

پس از کلیک بر روی این دکمه، صفحه سوالات مطابق شکل زیر ظاهر می شود. پس از تکمیل یک پرسش، می بایست جهت ادامه فرایند بر روی گزینه «بعدی» کلیک شود.

آخرین سمت قضاییآخرین محل خدمتتاریخ فراغت از خدمتاولویت ها

 

پس از ثبت پاسخ پرسش ها، جهت پایان این مرحله لازم است روی دکمه «تأیید پایان» کلیک شود.

تأیید پایان

 

پس از بازگشت به صفحه اولیه ثبت درخواست پروانه، باید جهت پایان فعالیت در این مرحله، بر دکمه «تأیید پایان فعالیت» کلیک شود.

تأیید پایان فعالیت

تأیید پایان فعالیت

 

تکمیل اطلاعات فردی

تکمیل اطلاعات فردی

 

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، کاربر می بایست جهت تکمیل اطلاعات فردی بر روی دکمه «تکمیل اطلاعات و سوابق فردی» کلیک نماید.

تکمیل اطلاعات فردی

 

پس از کلیک بر روی این دکمه، صفحه مربوط به ویرایش اطلاعات فردی مطابق شکل زیر ظاهر می شود. پس از تکمیل اطلاعات این بخش بر روی دکمه «ثبت» کلیک می گردد.

اطلاعات فردی

 

در منوی اطلاعات تماس مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات تماس وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه  « » کلیک شود.

اطلاعات تماس

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نوع، مقدار و توضیحات وارد می شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می شود.

ایجاد تماس

نوع تماس

 

در منوی اطلاعات آدرس مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات آدرس وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه  « » کلیک شود.

آدرس

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نوع، نام شهر، تاریخ، کد پستی و سایر اطلاعات لازم وارد می شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می گردد.

آدرس

آدرس

 

در منوی سوابق شغلی مطابق شکل زیر، امکان ثبت سوابق شغلی وجود دارد. در صورت دارا بودن سوابق شغلی، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

سوابق شغلی

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه « » اطلاعات شغلی را ثبت نمود.

افزودن سوابق شغلی

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نام شهر، نام سازمان، نوع سازمان، سطح شغلی و سایر اطلاعات لازم وارد می شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می گردد.

ثبت سوابق شغلی

 

در منوی سوابق تحصیلی مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات تحصیلی وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه  « » کلیک شود.

سوابق تحصیلی

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، رشته، شهر محل تحصیل، مقطع تحصیلی و سایر اطلاعات لازم وارد می شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می گردد.

سوابق تحصیلی

 

در منوی سوابق فرهنگی و اجتماعی مطابق شکل زیر، امکان ثبت سوابق فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. در صورت دارا بودن این سوابق، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

سوابق فرهنگی

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه « » سوابق فرهنگی و اجتماعی را ثبت نمود.

افزودن سوابق فرهنگی و اجتماعی

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نام سازمان، شهر محل فعالیت و سایر اطلاعات لازم وارد می شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می گردد.

ثبت سوابق فرهنگی

 

در منوی پیوست مطابق شکل زیر، امکان ثبت اسناد و مدارک وجود دارد. برای ثبت مستندات لازم است روی دکمه  « » کلیک شود.

ثبت پیوست

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نوع پیوست و عنوان آن وارد می شود و جهت بارگذاری مدارک روی بخش مشخص شده کلیک می گردد.

بارگذاری مدارک

نوع پیوست

 

در منوی اطلاعات تکمیلی مطابق شکل زیر، امکان پاسخگویی به سوالات مطرح شده در این بخش وجود دارد. پس از ثبت پاسخ، بر روی گزینه «ثبت» کلیک می گردد.

اطلاعات تکمیلی

 

در منوی سهمیه ایثارگری مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعاتی از قبیل نوع سهمیه و اطلاعات ایثارگر وجود دارد. پس از ثبت پاسخ، بر روی گزینه «ثبت اطلاعات» کلیک می گردد.

سهمیه ایثارگری

 

در منوی مجوزها مطابق شکل زیر، امکان ثبت مجوزها وجود دارد. در صورت دارا بودن مجوز، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

مجوزها

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه « » مجوزها یا گواهینامه ها را ثبت نمود.

افزودن مجوز

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نام شهر، نام سازمان، عنوان مجوز و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می شود.

ثبت مجوز

 

در منوی مهارت ها مطابق شکل زیر، امکان ثبت مهارت های شخص وجود دارد. در صورت دارا بودن مهارت، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

مهارت ها

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان مهارت ها را جستجو و با کلیک بر گزینه «ثبت»، به ثبت رساند.

ثبت مهارت هامهارت ها

 

در منوی دوره های آزاد مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات دوره های آزاد وجود دارد. در صورت دارا بودن این اطلاعات، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

دوره های آزاد

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه « » دوره های آزاد را ایجاد کرد.

افزودن دوره های آزاد

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، عنوان دوره، نام شهر، نام سازمان و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می شود.

ایجاد دوره های اعضا

 

در منوی مقالات مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات مقالات وجود دارد. در صورت دارا بودن این اطلاعات، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

مقالات

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه « » مقالات را ایجاد کرد.

افزودن مقالات

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، عنوان کتاب یا مقاله، نام شهر، نام سازمان و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می شود.

ایجاد مقالات

 

در منوی مشخصات همسر مطابق شکل زیر، امکان ثبت مشخصات همسر وجود دارد. در صورت تأهل، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود.

اطلاعات همسر

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه « » اطلاعات همسر را ثبت کرد.

افزودن مشخصات همسر

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نام، نام خانوادگی، کد ملی و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می شود.

ثبت اطلاعات همسر

 

در منوی اعضای خانواده مطابق شکل زیر، امکان افزودن اعضای خانواده وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه  « » کلیک شود.

اعضای خانواده

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نسبت، جنسیت، نام، نام خانوادگی و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می شود.

ثبت اعضای خانواده

 

در منوی اطلاعات مالی مطابق شکل زیر، امکان افزودن نام بانک، شماره کارت و شماره شبا وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه «ثبت اطلاعات» کلیک شود.

اطلاعات مالی

پس از تکمیل اطلاعات و بازگشت به صفحه اولیه، باید جهت پایان فعالیت در این مرحله، بر دکمه «تأیید پایان فعالیت» کلیک شود.

تأیید پایان فعالیت

تأیید پایان فعالیت

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 19 اردیبهشت 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو