راهنمای تکمیل اطلاعات داوطلبان وکالت (با آزمون) در سامانه جذب

مقدمه

داوطلبان محترم می بایست جهت ثبت نام خود در سامانه جذب، وارد سامانه جذب به آدرس «jazb.23055.ir» گردند. پس از ورود به این سامانه، می‌بایست نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی را وارد نمایند.

 

ورود کاربران

 

پس از ورود به صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، به صورت خودکار پیامکی حاوی کد به شماره تلفن همراه کاربر ارسال می‌شود که با ورود آن کد در قسمت «کد پیامک شده» و کلیک بر دکمه «ثبت»، کاربران می‌توانند وارد محیط کاربری خود شوند.

ورود کد پیامک شده

 

پس از ورود به محیط کاربری، جهت انجام ثبت نام باید بر روی قسمت «کارتابل» کلیک شود و از منوی «فعالیت های من» اقدام گردد.

فعالیت های من

 

با کلیک بر روی این منو، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، مراحل ثبت نام در سامانه نشان داده می‌شود.

مراحل ثبت نام

 

پرداخت هزینه اجرای آزمون شفاهی (پروانه وکالت با آزمون 1400)

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، کاربر می‌تواند با کلیک بر روی دکمه «پرداخت» نسبت به پرداخت اقدام نماید.

پرداخت

 

با کلیک بر روی این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، بر «پرداخت آنلاین» کلیک می‌شود و کاربر به درگاه پرداخت منتقل می‌گردد.

پرداخت

 

پس از پرداخت، در صفحه ظاهر شده بر روی «بازگشت به صفحه فعالیت» کلیک می‌شود.

 

بازگشت به صفحه فعالیت

 

پس از بازگشت به صفحه اولیه پرداخت، باید جهت پایان فعالیت در این مرحله، بر روی گزینه «تأیید پایان فعالیت» کلیک شود.

تأیید پایان فعالیت

 

تأیید پایان فعالیت

تکمیل اطلاعات و سوابق فردی (پروانه وکالت با آزمون 1400)

تکمیل اطلاعات

 

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، کاربر می‌بایست جهت تکمیل اطلاعات فردی بر روی دکمه «تکمیل اطلاعات و سوابق فردی» کلیک نماید.

تکمیل اطلاعات فردی

 

در این قسمت داوطلب می‌بایست، اطلاعات فردی، اطلاعات تماس، اطلاعات آدرس، سوابق شغلی، سوابق تحصیلی، سوابق فرهنگی و اجتماعی، پیوست، اطلاعات تکمیلی، سهمیه ایثارگری، مجوزها، مهارت‌ها، دوره‌های آزاد، مقالات، مشخصات همسر، اعضا خانواده و اطلاعات مالی مربوط به خود را ثبت نماید.

 

ویرایش اطلاعات فردی

پس از کلیک بر روی این دکمه، صفحه مربوط به ویرایش اطلاعات فردی مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود. پس از تکمیل اطلاعات این بخش بر روی دکمه «ثبت» کلیک می‌گردد.

اطلاعات فردی

 

اطلاعات تماس

در سربرگ اطلاعات تماس مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات تماس وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه «+» کلیک شود.

اطلاعات تماس

 

با کلیک بر روی گزینه «+»، فرم ذیل در صفحه ظاهر شده و می‌بایست نوع، مقدار و توضیحات در مورد اطلاعات تماس وارد گردد و پس از تکمیل فرم بر روی گزینه «ثبت» کلیک شود.

 

ایجاد تماس

نوع تماس

 

اطلاعات آدرس

در منوی اطلاعات آدرس مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات آدرس محل/ محل‌های سکونت وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه  «+» کلیک شود.

آدرس

 

با کلیک بر روی گزینه «+»، فرم ایجاد آدرس مطابق تصویر ذیل در صفحه ظاهر شده و می‌بایست، نوع، نام شهر، تاریخ، کد پستی و سایر اطلاعات لازم وارد شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک گردد.

 

آدرس

آدرس

 

سوابق شغلی

در منوی سوابق شغلی مطابق شکل زیر، امکان ثبت سوابق شغلی وجود دارد. در صورت دارا بودن سوابق شغلی، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

سوابق شغلی

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می‌توان با کلیک بر دکمه «+» اطلاعات شغلی را ثبت نمود.

 

افزودن سوابق شغلی

 

با کلیک بر روی گزینه «+»، فرم ذیل در صفحه ظاهر شده و نام شهر محل فعالیت، نام سازمان، نوع سازمان، سطح شغلی و سایر اطلاعات لازم وارد می‌شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می‌گردد.

 

ثبت سوابق شغلی

 

سوابق تحصیلی

در سربرگ سوابق تحصیلی مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات تحصیلی وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه «+» کلیک شود.

سوابق تحصیلی

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، رشته، شهر محل تحصیل، مقطع تحصیلی و سایر اطلاعات لازم وارد می‌شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می‌گردد.

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق فرهنگی و اجتماعی

در سربرگ سوابق فرهنگی و اجتماعی مطابق شکل زیر، امکان ثبت سوابق فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. در صورت دارا بودن این سوابق، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

سوابق فرهنگی

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می‌توان با کلیک بر دکمه «+» سوابق فرهنگی و اجتماعی را ثبت نمود.

 

افزودن سوابق فرهنگی و اجتماعی

 

با کلیک بر روی گزینه «+»، فرم ذیل در صفحه ظاهر شده و نام سازمان، شهر محل فعالیت، محله بازه زمانی فعالیت و سمت و نوع همکاری در آن سازمان وارد می‌شود و بر روی گزینه «ثبت» کلیک می‌گردد.

 

ثبت سوابق فرهنگی

 

پیوست‌

در سربرگ پیوست مطابق شکل زیر، امکان ثبت اسناد و مدارک وجود دارد. برای ثبت مستندات و مدارک لازم است روی دکمه  «+» کلیک شود.

ثبت پیوست

پس از ورود به فرم پیوست‌ها، نوع پیوست و عنوان آن وارد می‌شود و جهت بارگذاری مدارک بر روی بخش مشخص شده کلیک می‌گردد و یا فایل مربوطه به داخل محدوده مشخص شده کشیده و رها می‌شود (Drag and Drop).

 

بارگذاری مدارک

 

در ادامه به ازای هر مدرک بارگذاری شده، می‌بایست، نوع پیوست و عنوان آن درج شود.

 

نوع پیوست

 

اطلاعات تکمیلی

در منوی اطلاعات تکمیلی مطابق شکل زیر، امکان درج پاسخ مشروح به سوالات مطرح شده در این بخش وجود دارد. پس از درج پاسخ، بر روی گزینه «ثبت» کلیک می‌شود.

 

اطلاعات تکمیلی

 

سهمیه ایثارگری

در منوی سهمیه ایثارگری مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعاتی از قبیل نوع سهمیه و اطلاعات ایثارگر وجود دارد. پس از ثبت پاسخ، بر روی گزینه «ثبت اطلاعات» کلیک می‌شود.

سهمیه ایثارگری

 

مجوزها

در منوی مجوزها مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط داوطلب وجود دارد. در صورت دارا بودن مجوز، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

مجوزها

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می‌توان با کلیک بر دکمه «+» مجوزها یا گواهینامه‌ها را ثبت نمود.

 

افزودن مجوز

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نام شهر، نام سازمان، عنوان مجوز و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می‌شود.

 

ثبت مجوز

مهارت‌ها

در سربرگ مهارت‌ها مطابق شکل زیر، امکان ثبت مهارتهای شخص وجود دارد. در صورت دارا بودن مهارت، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

 

مهارت ها

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می‌توان مهارت‌ها را جستجو و با کلیک بر گزینه «ثبت»، به ثبت رساند.

 

ثبت مهارت هامهارت ها

 

دوره‌های آزاد

در منوی دوره‌های آزاد مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات دوره‌های گذارنده شده توسط داوطلبان وجود دارد. در صورت دارا بودن این اطلاعات، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

 

دوره های آزاد

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه «‌+‌» دوره‌های آزاد را ایجاد کرد.

افزودن دوره های آزاد

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، عنوان دوره، نام شهر، نام سازمان، بازه زمانی دوره و توضیحات مربوطه ثبت می‌شود.

 

ایجاد دوره های اعضا

 

مقالات و کتب

در منوی مقالات مطابق شکل زیر، امکان ثبت اطلاعات کتب و مقالات علمی و پژوهشی داوطلبان وجود دارد. در صورت دارا بودن این اطلاعات، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

مقالات

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می توان با کلیک بر دکمه «+» مقالات را ایجاد کرد.

 

افزودن مقالات

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، عنوان کتاب یا مقاله، نام شهر، نام سازمان و یا مجموعه ناشر، سال انتشار و توضیحات درباره اثر مربوطه ثبت می‌شود.

 

ایجاد مقالات

 

مشخصات همسر

در منوی مشخصات همسر مطابق شکل زیر، امکان ثبت مشخصات همسر وجود دارد. در صورت تأهل، لازم است روی گزینه «بله» کلیک شود. در غیر این صورت، گزینه «خیر» را انتخاب نموده و به سربرگ بعدی مراجعه می‌شود.

 

اطلاعات همسر

 

با انتخاب گزینه «بله»، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، می‌توان با کلیک بر دکمه «+» اطلاعات همسر را ثبت کرد.

 

افزودن مشخصات همسر

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نام، نام خانوادگی، کد ملی و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می‌شود.

 

ثبت اطلاعات همسر

 

اعضای خانواده

در منوی اعضای خانواده مطابق شکل زیر، امکان افزودن اعضای خانواده وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی دکمه  «‌+‌» کلیک شود.

 

اعضای خانواده

 

با کلیک بر این گزینه در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، نسبت، جنسیت، نام، نام‌خانوادگی و سایر اطلاعات مربوطه ثبت می‌شود.

 

ثبت اعضای خانواده

 

اطلاعات مالی

در منوی اطلاعات مالی مطابق شکل زیر، امکان افزودن نام بانک، شماره کارت و شماره شبا وجود دارد. برای ثبت اطلاعات لازم است روی گزینه «ثبت اطلاعات» کلیک شود.

 

اطلاعات مالی

 

پس از تکمیل اطلاعات و بازگشت به صفحه اولیه، باید جهت پایان فعالیت در این مرحله، بر دکمه «تأیید پایان فعالیت» کلیک شود.

 

تأیید پایان فعالیت

تأیید پایان فعالیت

تکمیل پرسشنامه شخصیت (1400)

تکمیل پرسشنامه شخصیت

 

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، جهت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه شخصیت بر روی دکمه «شروع» کلیک می‌گردد.

تکمیل پرسشنامه شخصیت

 

به این ترتیب کاربر وارد مرحله پاسخگویی به پرسشنامه می‌شود.

پرسشنامهپرسشنامه

 

پس از پاسخ به سوالات یک صفحه، جهت مشاهده سوالات دیگر، روی گزینه «بعدی» کلیک می‌شود. همچنین پس از تکمیل تمامی سوالات، مطابق شکل زیر بر روی دکمه «تأیید پایان» کلیک می‌گردد.

تایید نهایی درخواست

 

 

پس از بازگشت به صفحه اولیه، باید جهت پایان فعالیت در این مرحله، بر روی دکمه «تأیید پایان فعالیت» کلیک شود.

تأیید پایان فعالیت

 

تأیید پایان فعالیت

 

تأیید نهایی ثبت نام (پروانه وکالت با آزمون 1400)

تأیید نهایی

 

با کلیک بر روی این مرحله، در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، کاربر می‌بایست جهت تکمیل مراحل ثبت نام بر روی دکمه «تأیید پایان فعالیت» کلیک نماید.

 

تأیید نهایی ثبت نامتأیید پایان فعالیت

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

1

آخرین ویرایش: 21 آبان 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو