راهنمای ثبت کار تحقیقی

مقدمه

کارآموزان وکالتی که در وضعیت «در حال گذراندن دوره کارآموزی» هستند، در بحث تکالیف کارآموزی، می‌بایست مطابق ماده «25» تا ماده «29» دستورالعمل کارآموزی وکالت مبادرت به ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی نمایند تا در ادامه درخواست مورد بررسی و تأیید و رد کمیسیون کارآموزی وکالت استان قرار گیرد.

– ارائه کار تحقیقی به یکی از طرق زیر انجام می‌شود:

 • الف) ارائه سمینار به صورت شفاهی براساس موضوع پیشنهادی توسط کارآموز که به تأیید کمیسیون استانی رسیده باشد. به این منظور گروه‌­های حداقل 3 نفره از کارآموزان، توسط کمیسیون استانی و به ترتیب اعلام آمادگی کارآموز تعیین و مدت ارائه سمینار و پاسخ به سوالات اعضای گروه و کمیسیون برای هر نفر 30 دقیقه خواهد بود.

 • ب) ارائه یک مقاله پذیرش شده در نشریات علمی، صنفی و یا نشریات مرکز با قید عنوان (کارآموز یا عضو مرکز وکلای قوه قضائیه) یا چاپ یک جلد کتاب با قید نام مرکز در ذیل نام نویسنده و با تأیید کمیسیون و کمیسیون انتشارات مرکز.

– کارآموز مکلف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از شروع دوره کارآموزی، نسبت به پیشنهاد موضوع سمینار اقدام نماید. تصویب موضوع در کمیسیون استانی نباید بیش از 2 ماه پس از ارائه پیشنهاد باشد و مهلت ارائه سمینار از تاریخ تصویب موضوع حداکثر 6 ماه می­باشد و این مدت برای یک دوره 2 ماهه با تصمیم کمیسیون استانی قابل تمدید است. عدم رعایت مواعد پیشگفته به تشخیص کمیسیون استانی موجب تا 3 ماه تمدید دوره برای کارآموز خواهد شد.

نکته: کمیسیون استانی در جرح و تعدیل موضوع یا عنوان پیشنهادی کارآموز یا انتخاب موضوع دیگر آزاد است. تغییر موضوع سمینار نیز صرفاً تا یک ماه و منوط به تأیید همان کمیسیون، مجاز خواهد بود.

نکته: کمیسیون استانی در تأیید مقاله یا کتاب به عنوان تکلیف کارآموز از کمیسیون انتشارات مرکز استعلام خواهد نمود.

– ارزیابی سمینار بر مبنای قبول یا رد، توسط کمیسیون استانی صورت گرفته و فاقد نمره‌­ی عددی است. در صورت عدم قبولی، کارآموز ضمن رفع ایرادات اعلامی کمیسیون، نهایتاً تا پایان 18 ماه دوره کارآموزی موظف به ارائه مجدد سمینار است و در صورت عدم اقدام در فرجه مقرر و یا عدم قبولی در نوبت دوم مشمول ماده 66 این دستورالعمل است.

– چکیده سمینار باید حداکثر در 2 صفحه تایپ و جهت هرگونه انتشار به کمیسیون استانی تحویل شود.

– کارآموز می‌تواند چاپ آثار پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 25 یا سایر پژوهش­‌های مورد نیاز مرکز را با پیشنهاد کمیسیون انتشارات مرکز و تأیید کمیسیون، جایگزین بخشی از تکالیف کارآموزی خود نماید.

در ادامه نحوه ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی توضیح داده خواهد شد:

 

فرایند ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی

ورود به پرتال

جهت ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی، کارآموزان وکالت می‌­بایست وارد سایت مرکز به آدرس «www.23055.ir» شده و مطابق شکل زیر بر روی گزینه «ورود به پرتال» کلیک نمایند.

ورود به پرتال

 

در صفحه ظاهر شده، مطابق شکل زیر لازم است کارآموزان از قسمت «ورود اعضا» نسبت به فعال سازی و ورود به محیط کاربری خود اقدام می‌نمایند.

ورود اعضا

در صورت فعال نبودن حساب کاربری، ابتدا لازم است مطابق بخش «1» از شکل ذیل، از قسمت «فعال سازی حساب/ دریافت کلمه عبور» با ورود کد ملی، شماره موبایل و کد تصویر امنیتی، فعال‌سازی حساب صورت می‌‎گیرد. در صورتی که پیش‌تر وارد حساب کاربری خود در پرتال مرکز شده باشند، از قسمت سمت چپ، بخش «2»، نسبت به ورود به حساب کاربری خود اقدام می‌نمایند.

 

فعال سازی و ورود

 

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی

پس از ورود به محیط کاربری، در سربرگ «کارآموزان وکالت» مطابق شکل ذیل بر روی گزینه «کار تحقیقی» کلیک می‌شود.

درخواست ارائه کار تحقیقی

 

در ادامه بر روی گزینه «ثبت پیشنهاد کار تحقیقاتی» کلیک می‌گردد تا وارد فرم مربوطه شوند.

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی

 

پس از ورود به فرم ثبت درخواست، در ابتدای فرم، مفاد دستور العمل کارآموزی درباره شرایط ارائه کار تحقیقی، بیان شده است. به منظور ثبت درخواست پیشنهاد کار تحقیقاتی، ابتدا لازم است تیک تأیید تعهدنامه را ثبت نمایند.

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - راهنما

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - تعهدنامه

 

پس از دخیره درخواست، وارد سربرگ «پیشنهادات» شده و در ادامه بر روی گزینه «ثبت اطلاعات جدید» کلیک می‌گردد.

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - ثبت پیشنهاد

 

پس از ورود به فرم ثبت اطلاعات، در گام اول کارآموز می‌بایست مشخص نماید که کار تحقیقی خود را به چه صورت ارائه می‌نماید. در همین راستا، کارآموز نحوه ارائه کار تحقیقی از تکالیف کارآموزی خود را یا به صورت «سمینار» و یا «ارائه تحقیق» اننخاب می‌نماید.

 • – سمینار
 • – ارائه تحقیق

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - سمینار

نکته: در صورتی که کارآموز، بیش از چهار ماه از تاریخ آغاز دوره کارآموزی اقدام به ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی نمود، یک پیغام با محتوای ذیل برای ایشان نمایش داده شود و درخواست ایشان با برچسب «ماده 26» برای کمیسیون کارآموزی استان و کشوری نمایش داده شود.

ماده 26

 

سمینار

درصورتی که قلم اطلاعاتی نحوه ارائه کار تحقیقی «سمینار» انتخاب شود، کارآموز می‌بایست نوع سمینار را مبتنی بر گزینه های ذیل انتخاب نماید:

  • – ارائه سه موضوع انتخابی
  • – موضوعات پیشنهادی توسط کمیسیون کشوری
  • – نقد سه رأی

 

ارائه سه موضوع انتخابی

در صورت انتخاب این گزینه، کارآموز سه موضوع مورد نظر خود در موضوع یک الی موضوع سه درج می‌نماید.

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - سه موضوع

 

موضوعات پیشنهادی توسط کمیسیون کشوری

در صورت انتخاب این گزینه، کارآموز می‌تواند در قلم اطلاعاتی موضوع سمینار (پیشنهاد کمیسیون)، با کلیک بر روی آیکن ذره‌بین، فهرست موضوعات را ملاحظه نموده و یک موضوع را انتخاب نماید.

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - موضوعات پیشنهادی کمیسیون

با کلیک بر روی آیکن ذره‌بین، فهرست موضوعات همانند شکل ذیل نمایش داده می‌شود:

موضوعات پیشنهادی کمیسیون

 

نقد سه رأی

در صورت انتخاب این گزینه، کارآموز می‌تواند درقسمت رأی اول الی رأی سوم، عناوین آراء مورد نظر را قید نماید.

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - نقد سه رای

 

ارائه تحقیق

درصورتی که قلم اطلاعاتی نحوه ارائه کار تحقیقی «ارائه تحقیق» انتخاب شود، کارآموز می‌بایست نوع ارائه تحقیق را مبتنی بر گزینه‌های ذیل انتخاب نماید و موضوع انتخابی خود را توضیح دهد:

  • – مقاله
  • – کتاب

ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی - ارائه تحقیق

 

پس از ثبت درخواست ارائه کار تحقیقی، در قسمت فهرست درخواست‌ها، وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تأیید کمیسیون» تغییر پیدا می‌کند و در ادامه کمیسیون کارآموزی وکالت استان می‌بایست نسبت به بررسی درخواست اقدام نماید.

درخواست ارائه کار تحقیقی - وضعیت

 

بررسی درخواست توسط کمیسیون کارآموزی وکالت استان

به منظور بررسی درخواست، روسای محترم کمیسیون‌های کارآموزی وکالت استان، می‌توانند با مراجعه به کارتابل خود در قسمت «کارآموزان وکالت»، بر روی گزینه کار تحقیقی کلیک نموده تا درخواست‌های مرتبط با استان خود را ملاحظه نمایند.

بررسی درخواست ارائه کار تحقیقی

 

پس از ورود به فهرست درخواست‌های ثبت شده، بر روی رکورد مورد نظر کلیک نموده تا درخواست کارآموز گشوده شود.

فهرست درخواست ارائه کار تحقیقی

 

به منظور مشاهده جزئیات درخواست، از قسمت سربرگ «پیشنهادات» بر روی رکورد درخواست کلیک می‌نمایند تا درخواست را مورد بررسی قرار دهند.

بررسی درخواست ارائه کار تحقیقی - انتخاب کارآموز

پس از بررسی درخواست، از قسمت انتهای فرم، مبادرت به درج تأیید یا رد درخواست می‌نمایند.

نکته: در صورتی که کارآموز، سه موضوع سمینار پیشنهاد داده باشد، کمیسیون استان موضوع مورد تأیید خود را با ثبت تیک روی هر موضوع مشخص می‌نماید و سپس در انتهای فرم نظر نهایی خود را درح می‌کند.

بررسی و تایید و رد درخواست ارائه کار تحقیقی

 

در ادامه درخواست به کارتابل کارآموز جهت مشاهده نتیجه بررسی اولیه باز می‌گردد.

 

اعلام آمادگی ارائه کار تحقیقی

در ادامه کارآموز با مراجعه به کارتابل خود در قسمت «کار تحقیقی»، ملاحظه می‌نماید که موضوع تأیید شده چیست و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار اعلام آمادگی برای ارائه» نمایش داده می‌شود.

تغییر وضعیت درخواست ارائه کار تحقیقی

 

کارآموز به منظور مشاهده نتیجه و اعلام آمادگی، بر روی رکورد درخواست خود کلیک نموده و از قسمت سربرگ «زمان بندی ارائه» مبادرت به ثبت وضعیت آمادگی ارائه خود می‌نماید.

اعلام آمادگی ارائه کار تحقیقی

 

پس از مراجعه به فرم «زمان بندی ارائه»، کارآموز اعلان ذیل را ملاحظه می‌کند:

«کارآموز گرامی، طبق ماده 26 دستور العمل کارآموزی، شما از تاریخ تصویب موضوع به مدت 6 ماه فرصت دارید کار تحقیقی خود را آماده ارائه کنید.پس از آمادگی جهت ارائه کار تحقیقی از فیلد “وضعیت آمادگی ارائه کار تحقیقی” گزینه “آمادگی دارم” را انتخاب و فرم را بروزرسانی کنید تا کمیسیون استانی محل، تاریخ و ساعت ارائه را برای شما از طریق پیامک ارسال نماید»

در صورتی که آمادگی ارائه در بازه زمانی قانونی را داشته باشد، بر روی گزینه «آمادگی دارم» کلیک می نماید و درخواست جهت مشخص شدن زمان و محل ارائه کار تحقیقی به کارتابل کمیسیون کارآموزی استان ارجاع می‌شود. در غیر این صورت و در حالتی که کارآموز نیاز به مهلت اضافی برای ارائه کار تحقیقی خود داشته باشد، گزینه «درخواست مهلت اضافی دارم» را انتخاب نموده و دلایل خود را توضیح می‌دهد.

اعلام آمادگی ارائه کار تحقیقی - استمهال

 

تعیین زمان و محل ارائه کار تحقیقی

پس از اعلام وضعیت آمادگی توسط کارآموز، در نهایت کمیسیون کارآموزی وکالت استان، تاریخ و ساعت و محل ارائه کار تحقیقی مشخص می‌شود و درخواست به کارتابل کارآموز باز می‌گردد.

در نهایت کارآموزان پس از آماده‌سازی کار تحقیقی خود و گذشت بازه زمانی مشخص شده، با توجه به راهنمای اعلام آمادگی ارائه کار تحقیقی، نسبت به ثبت درخواست اقدام می‌نمایند.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 28 خرداد 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو