راهنمای ثبت گزارشات کارآموزی کارشناسی رسمی

مقدمه

یک از تکالیف دوره کارآموزی کارآموزان کارشناسی شرکت در محاکم و حضور و تعامل با کارشناس سرپرست است و که مطابق دستورالعمل کارآموزی به ازای هر کدام می بایست تعداد مشخصی گزارش توسط کارآموزان تهیه و مطابق استاندارد تدوین شده در کاربرگ های ثبت گزارش، در سامانه ثبت و بارگذاری شود. در ادامه نحوه ثبت و بررسی گزارشات تشریح می‌گردد.

 

ورود به پرتال

جهت ثبت گزارشات کارآموزی ابتدا لازم است کارآموزان کارشناسی وارد سایت مرکز به آدرس «www.23055.ir» شده و مطابق شکل زیر بر روی گزینه «ورود به پرتال» کلیک نمایند.

ورود به پرتال

 

در صفحه ظاهر شده، مطابق شکل ذیل لازم است کارآموزان کارشناسی از قسمت «ورود اعضا» نسبت به فعال سازی و ورود به محیط کاربری خود اقدام نمایند.

ورود اعضا

 

در صورت فعال نبودن حساب کاربری، ابتدا لازم است مطابق بخش 1 از شکل زیر و از قسمت «فعال سازی حساب/ دریافت کلمه عبور» با ورود کد ملی، شماره موبایل و کد تصویر امنیتی، فعال سازی حساب صورت گیرد.

فعال سازی و ورود

 

ثبت گزارشات کارآموزی

کارآموزان کارشناسی پس از ورود به محیط کارتابل خود در پرتال مرکز، درخواست کارآموزی که توسط کمیسیون استان و کارشناس سرپرست تأیید شده است را مشاهده می کنند.

رکورد درخواست

 

با کلیک بر رکورد درخواست، در سربرگ «ثبت گزارشات دوره کارورزی» و با کلیک بر گزینه «ثبت اطلاعات جدید»، کارآموزان کارشناسی می توانند نسبت به ثبت گزارشات خود اقدام نمایند.

ثبت گزارشات دوره کارورزی

 

پس از کلیک بر این گزینه، در صفحه ظاهر شده اطلاعات مربوط به گزارش از قبیل اطلاعات پرونده، اطلاعات قرار کارشناسی، کارشناس معین، اقدامات کارشناس، نظریه کارشناس، حق الزحمه کارشناسی و نظر کارآموز در خصوص کارشناس ثبت می شود.

ثبت اطلاعات گزارشثبت اطلاعات گزارش

 

در قسمت «نوع گزارش» در صورتی که گزینه «دوره کارورزی نزد کارشناس سرپرست»، انتخاب شود، قسمت «اطلاعات پرونده»، مطابق زیر تغییر می کند و اطلاعات لازم جهت تکمیل، ظاهر می شود.

نوع گزارش و اطلاعات پرونده

 

همچنین در صورتی که گزینه «دوره محاکم کارآموزی کارشناسی دادگستری» انتخاب شود، قسمت «اطلاعات پرونده»، مطابق زیر تغییر می کند و اطلاعات لازم جهت تکمیل، ظاهر می شود.

نوع گزارش

 

در قسمت «کارشناس معین» در صورتی که از کارشناس معین کمک گرفته شده باشد، با انتخاب گزینه «بله»، فیلدهای اطلاعاتی مربوطه جهت تکمیل، مطابق ذیل ظاهر می شود.

کارشناس معین

 

پس از تکمیل فرم و ثبت تمام اطلاعات، روی گزینه «ذخیره» کلیک می شود که جهت بررسی به کارتابل کارشناس سرپرست ارسال می شود.

لازم به ذکر است که تعداد گزارشات بارگذاری شده توسط کارآموزان در طول دوره کارآموزی می بایست جمعاً 19 گزارش باشد که از این تعداد 9 گزارش مربوط به دوره محاکم و 10 گزارش مربوط به دوره کارآموزی نزد کارشناس سرپرست است. اما در بعضی از رشته‌ها، با توجه به شرایط، کمیته های تخصصی تعداد گزارشات را مشخص کرده اند. پس از ثبت تمام گزارشات به تعداد تعیین شده، روی گزینه «ارسال گزارشات» کلیک می شود.

ارسال گزارشات

 

بررسی گزارشات توسط کارشناس سرپرست

پس از این که هر گزارش توسط کارآموز کارشناسی ثبت گردید، جهت بررسی به کارتابل کارشناس سرپرست ارسال می شود. کارشناس سرپرست پس از ورود به کارتابل خود، می تواند از سربرگ «کارآموزی کارشناسی» رکورد مربوط به درخواست کارآموزی را مشاهده نماید.

کارآموزی کارشناسی

 

با کلیک بر رکورد مربوطه و در سربرگ «ثبت گزارشات دوره کارورزی»، امکان مشاهده اطلاعات گزارش فراهم می شود.

رکورد درخواست

رکورد گزارش

 

با کلیک بر رکورد گزارش، کارشناس سرپرست می تواند علاوه بر مشاهده اطلاعات گزارش، نظر خود را در بخش «بررسی کارشناس سرپرست» ثبت نماید و پس از ثبت نظر، اطلاعات را بروزرسانی کند.

نظر کارشناس سرپرست

 

پس از ثبت نظر کارشناس سرپرست، درخواست جهت بررسی به کارتابل کمیته تخصصی ارسال می شود.

 

بررسی گزارشات توسط کمیته تخصصی

اعضای کمیته تخصصی جهت بررسی گزارشات کارآموزان می بایست پس از ورود به کارتابل خود، از سربرگ «کارآموزان کارشناسی رسمی» و منوی «بررسی گزارشات توسط کمیته تخصصی استانی» اقدام نمایند.

بررسی گزارشات توسط کمیته تخصصی

 

با کلیک بر این منو، اعضای کمیته تخصصی می توانند رکورد مربوط به کارآموزان را جهت بررسی گزارشات مشاهده کنند.

رکورد گزارش کارآموز

 

با کلیک بر رکورد مربوطه، اعضای کمیته تخصصی می توانند در سربرگ «ثبت گزارشات دوره کارورزی» اطلاعات گزارش را که توسط کارآموزان ثبت شده و همچنین نظر کارشناس سرپرست را مشاهده نمایند و نظر خود را ثبت و بروزرسانی کنند.

مشاهده اطلاعات گزارش

ثبت نظر کمیته تخصصی

 

در بخش «بررسی کمیته تخصصی» در صورتی که در قسمت نتیجه بررسی، گزینه «تأیید» انتخاب شود، نتیجه بررسی به کارتابل کارآموز ارسال می شود و فرایند بررسی گزارش خاتمه می یابد و این امکان را فراهم می آورد تا کارآموز بتواند سایر گزارشات را نیز ثبت نماید. اما اگر در قسمت نتیجه بررسی، گزینه «نیازمند اصلاح و بازنگری» و یا «مردود است» انتخاب شود، نتیجه بررسی به کارتابل کارآموز ارسال می‌شود تا اصلاحات لازم مطابق نظر کمیته تخصصی استاتی توسط کارآموز صورت گیرد.

 

نکته: پس از ثبت تایید گزارش توسط کمیته تخصصی، به منظور ارزیابی کیفی گزارش کارآموز، فرم ارزیابی ارائه شده در تصویر ذیل برای کمیته به نمایش در می‌آید و رئیس کمیته می‌بایست نتیجه ارزیابی خود را با انتخاب امتیاز و نمره در هر مولفه و زیرمولفه به ثبت رسانند.

فرم ارزیابی کیفی کمیته تخصصی استانی

بررسی نتیجه توسط کارآموز

در بخش «بررسی کمیته تخصصی» در صورتی که در قسمت نتیجه بررسی، گزینه «تأیید» انتخاب شود، نتیجه بررسی به کارتابل کارآموز ارسال می شود تا در صورت لزوم، سایر گزارشات را نیز ثبت نماید. اما اگر در قسمت نتیجه بررسی، گزینه «نیازمند اصلاح و بازنگری» و یا «مردود است» انتخاب شود، نتیجه بررسی به کارتابل کارآموز ارسال می‌شود تا اصلاحات لازم توسط کارآموز صورت گیرد. در صورت نیاز به اصلاح، کارآموز می تواند از سربرگ «کارآموزان کارشناسی» و منوی «کارآموزی کارشناسی» وضعیت گزارشات خود را مشاهده نماید.

سربرگ کارآموزی

 

با کلیک بر این منو، کارآموز می‌تواند رکورد گزارش خود را مشاهده کند.

رکورد گزارش

 

با کلیک بر رکورد گزارش کارآموز می تواند نسبت به ویرایش اطلاعات گزارش اقدام نماید و گزارش خود را بروزرسانی کند.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

3

آخرین ویرایش: 13 آذر 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.