ممیزی گزارش و وصول مطالبات

مقدمه

ممیزی گزارش شامل ممیزی عمومی و تخصصی می‌شود. ممیزی عمومی به منزله ممیزی گزارش از حیث شکلی و محتوایی است که توسط مقام ارجاع دهنده صورت می‌گیرد. ممیزی تخصصی، ممیزی گزارش متناسب با رشته و صلاحیت کارشناس/ کارشناسان است که توسط کمیته تخصصی انجام می‌شود. در ادامه نحوه انجام ممیزی عمومی و تخصصی تشریح می‌گردد.

ممیزی عمومی گزارش

پس از ثبت و تصدیق گزارش توسط کارشناس، مقام ارجاع دهنده می‌بایست گزارش را بررسی نماید. بدین منظور کارشناس ارجاع دهنده جهت بررسی گزارش می بایست از منوی «گزارش های کارشناسی» وارد فهرست گزارش های ثبت شده گردد و نسبت به انتخاب گزارش مورد نظر در وضعیت «امضا شده» اقدام نماید.

منوی گزارشات

 

در این منو، با کلیک بر رکورد مربوطه، می‌توان فایل گزارش را مشاهده کرد و از قسمت «عملیات» نسبت به تأیید و رد گزارش اقدام نمود.

بررسی گزارش

 

در صورتی که گزارش مورد تأیید باشد، گزینه «تأیید گزارش» انتخاب می‌شود و در پنجره ظاهر شده، تأیید گزارش نهایی می‌گردد.

تأیید گزارش

در صورتی که نیاز به اصلاح گزارش باشد، گزینه «رد گزارش» انتخاب می‌شود و در پنجره ظاهر شده، علت رد گزارش ثبت می‌گردد.

رد گزارش

در صورت تأیید گزارش، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود که دارای لینک پرداخت می‌باشد. اما در صورت رد گزارش، گزارش جهت بررسی و ویرایش به کارتابل کارشناس رسمی ارسال می‌گردد. کارشناس رسمی در کارتابل خود و در منوی «گزارش‌های کارشناسی» می‌تواند گزارشی که دارای وضعیت «رد شده» می‌باشد را مشاهده کند و نسبت به اصلاح و ویرایش مطابق راهنمای ارائه شده، اقدام نماید.

گزارش های کارشناسی

 

ممیزی تخصصی گزارش

اعضای کمیته تخصصی جهت ارزیابی گزارش، می‌بایست وارد منوی «گزارش های کارشناسی» و سربرگ «ارجاع به کمیته تخصصی» شده تا گزارش های ارجاع شده به کمیته را مشاهده نمایند.

گزارش های کارشناسی

 

با کلیک روی رکورد گزارش مورد نظر، می‌بایست روی سربرگ «ارزیابی ها» کلیک شود.

ارزیابی

 

با ورود به این سربرگ، روی گزینه «افزودن ارزیابی» کلیک می‌گردد.

افزودن ارزیابی

 

با کلیک بر این گزینه، همانطور که مشاهده می‌شود گزارش کارشناسی بی‌نام می‌گردد و فقط اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی نمایش داده می‌شود. همچنین در این حالت، امکان ثبت امتیاز و نتیجه ارزیابی فراهم می‌شود. پس از ثبت اطلاعات روی گزینه «ذخیره» کلیک می گردد.

فرم ارزیابی

 

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

0

آخرین ویرایش: 9 بهمن 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو