راهنمای ثبت درخواست وکالت تخصصی

مقدمه

یک وکیل به مثابه یک پزشک یا یک مهندس هیچگاه قادر نخواهد بود نسبت به کلیه امور و موضوعات مختلف متنوع حقوقی ـ قانونی تسلط کامل و تخصص داشته باشد. نیاز امروزه جامعه در ارتباط با مسائل حقوقی ایجاب می‌کند که متخصصین حقوقی به امر وکالت بپردازند. شما به عنوان یک موکل اگر در مورد یک موضوعی خاص با مشکل حقوقی مواجه شدید، یقیناً به دنبال افرادی خواهید رفت که تخصص و مهارت کافی در ارتباط با مسائل حقوقی داشته باشند. در این صورت وکلای متخصص را انتخاب می‌کنید.

یک وکیل غیر متخصص نباید در حوزه‌ای که تخصص کافی در آن ندارد، به وکالت بپردازد؛ زیرا با کار خود در واقع منجر به آسیب رساندن به حق و حقوق موکل خواهد شد. بنابراین تخصصی شدن حوزه وکالت برای کلیه افراد جامعه چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص غیر حقوقی منفعت دارد. در واقع تخصصی شدن وکالت، تضمین کننده سلامت و امنیت روابط حقوقی اشخاص در جامعه است.

 

وکیل متخصص چه کسی است؟

وکیل متخصص فردی است که دانش، تخصص و مهارت بالایی در یک حوزه حقوقی دارد و صرفا در یکی از گرایش‌های حقوقی فعالیت داشته و به تجربه کافی می‌رسد. مهارت علمی وکیل متخصص در یک دعوا حقوقی بیشتر از وکیل غیرمتخصص است و این موضوع باعث می‌شود تا موکل با بهره‌مندی از وکلای متخصص بتواند در مسائل حقوقی خود پیروز شود. جامعه حقوقی ما پذیرفته است که حوزه وکالت باید به سمت تخصصی شدن برود و دیگر دوران پذیرش تمامی دعاوی توسط یک وکیل به اتمام رسیده است.

 

فرایند وکالت تخصصی

فرایند وکالت تخصصی با ثبت درخواست توسط وکلای محترم مرکز و کانون آغاز می‌شود. وکلای محترم در فرم مربوطه ضمن مشخص نمودن دپارتمان تخصصی و رشته‌های مورد تقاضا، مبادرت به قید مشخصات و سوابق وکالتی، قضاوتی، تحصیلی، آموزشی و پژوهشی می‌ورزند.

در ادامه درخواست‌ها با توجه به نوع دپارتمان انتخابی توسط کمیته مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. در ادامه حسب وضعیت درخواست، یا نیازمند طی دوره آموزشی با سرفصل‌های مشخص خواهند بود؛ یا نیازمند شرکت در یک آزمون شفاهی و یا کتبی خواهند بود؛ در صورتی که متقاضی حائز شرایط تشخیص داده شود، یک موضوع تخصصی جهت تحلیل و ارائه گزارش به وکیل تخصیص می‌گردد.

پس از طی فرایند و اخذ تاییدات لازم، مخاطبان می‌بایست در اختبار شرکت نموده و پس از طی موفقیت آمیز آزمون، گواهی تخصصی برای وکیل متخصص صادر می‌گردد و اطلاعات گواهی و حوزه تخصصی وی در سامانه نمایش داده می‌شود. در ادامه نحوه ثبت درخواست از سوی وکلای مرکز و کانون تشریح می‌گردد.

وکالت تخصصی

ثبت درخواست وکالت تخصصی

همانطور که بیان شد، مخاطب این خدمت هم وکلای محترم مرکز هستند و هم وکلای محترم کانون، لذا این موضوع باعث می شود با توجه به وجود اطلاعات و سوابق وکلای مرکز در پرتال و همچنین دارا بودن حساب کاربری، وکلای مرکز از داخل حساب کاربری خود در پرتال اقدام به ثبت درخواست نمایند و وکلای کانون از فرم درخواست وکالت تخصصی مبادرت به ثبت درخواست ورزند. لذا نحوه ثبت درخواست به تفکیک نوع مخاطب، توضیح داده می‌شود.

ثبت درخواست توسط وکیل مرکز

ورود به پرتال

جهت ثبت درخواست وکالت تخصصی، ابتدا لازم است وکلای مرکز وارد سایت مرکز به آدرس «www.23055.ir» شده و مطابق شکل زیر بر روی گزینه «ورود به پرتال» کلیک نمایند.

ورود به پرتال

 

در صفحه ظاهر شده، مطابق شکل زیر لازم است وکلا از قسمت «ورود اعضا» نسبت به فعال سازی و ورود به محیط کاربری خود اقدام نمایند.

ورود اعضا

 

در صورت فعال نبودن حساب کاربری، ابتدا لازم است مطابق بخش 1 از شکل ذیل و از قسمت «فعال سازی حساب/ دریافت کلمه عبور» با ورود کد ملی، شماره موبایل و کد تصویر امنیتی، فعال سازی حساب صورت گیرد.

 

فعال سازی و ورود

 

ثبت درخواست

پس از ورود به محیط کاربری، وکلا می‌توانند از قسمت سربرگ «وکلا» بر روی گزینه «درخواست وکالت تخصصی» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

کارتابل وکیل - وکالت تخصصی

همچنین کارآموزان وکالت محترم نیز می‌توانند پس از ورود به محیط کاربری، از قسمت سربرگ «کارآموزان وکالت» بر روی گزینه «درخواست وکالت تخصصی» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

 

وکالت تخصصی - کارآموزان وکالت

دپارتمان و رشته

پس از ورود به فرم درخواست وکالت تخصصی، در قسمت «رشته مورد تقاضای گواهی وکالت تخصصی» می‌توان با انتخاب دپارتمان مورد نظر، رشته یا رشته های مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نمود (لازم به ذکر است که هر وکیل حداکثر سه رشته را می‌تواند انتخاب نماید).

فرم وکالت تخصصی - وکیل مرکز

فرم وکالت تخصصی - انتخاب دپارتمان

 

در این بخش می‌توان با کلیک بر روی «+» و یا «-» نسبت به افزودن و یا حذف رشته اقدام نمود.

رم وکالت تخصصی - انتخاب رشته

رم وکالت تخصصی - انتخاب رشته

 

سوابق تحصیلی

در قسمت «سوابق تحصیلی دانشگاهی» می‌توان سوابق تحصیلی را از طریق تعیین مقطع، رشته، گرایش، دانشگاه و سایر اطلاعات مربوطه ثبت کرد. همچنین در این بخش می‌توان با کلیک بر روی «+» و یا «-» نسبت به افزودن و یا حذف سوابق تحصیلی اقدام کرد.

سوابق تحصیلی

 

 

در قسمت «سوابق اجرایی، آموزشی، پژوهشی» اطلاعات وکیل در خصوص سوابق حوزوی، سوابق پژوهشی مرتبط، دوره‌های آموزشی، سوابق تدریس و سایر موارد مربوطه ثبت می‌شود.

فرم وکالت تخصصی - سوابق

 

در هر قسمت در صورت دارا بودن اطلاعات هر بند، گزینه«بله» و یا «دارم» انتخاب، و اطلاعات مربوط به آن بند ثبت می‌شود. در صورت لزوم به ورود اطلاعات در چندیدن سطر، در هر بخش می‌توان با کلیک بر روی «+» و یا «-» نسبت به افزودن و یا حذف رکورد یا سطر اطلاعات اقدام نمود.

 

سوابق حوزوی

فرم وکالت تخصصی - سوابق حوزوی

 

سوابق پژوهشی

در این قسمت می‌توان سوابق پژوهشی خود را در قالب کتاب و مقاله ثبت نمود. بدین منظور ابتدا قلم اطلاعاتی «نوع پژوهش» را انتخاب نموده تا فرم با اقلام اطلاعاتی متناسب نمایش داده شود.

فرم وکالت تخصصی - سوابق پژوهشی

 

در صورت انتخاب «مقاله» اقلام اطلاعاتی ذیل نمایش داده می‌شود.

فرم وکالت تخصصی - سوابق پژوهشی - مقاله

 

در صورت انتخاب «کتاب» اقلام اطلاعاتی ذیل نمایش داده می‌شود.

فرم وکالت تخصصی - سوابق پژوهشی - کتاب

 

سوابق آموزشی

فرم وکالت تخصصی - دوره های آموزشی

 

سوابق تدریس

فرم وکالت تخصصی - سوابق تدریس

 

سوابق اجرایی

سوابق اداری

 

سوابق وکالتی

وکلای محترم در صورت دارا بودن سابقه وکالت مرتبط، تصویر دادخواست، دادنامه و لایحه ارائه شده یا لایحه و دادنامه‌ای که به عنوان خواهان و خوانده در آن حضور داشته اند را در این قسمت با توجه به فرمت‌های مجاز بیان شده بارگذاری می‌نمایند.

فرم وکالت تخصصی - سوابق وکالتی

 

سوابق قضاوتی

فرم وکالت تخصصی - سوابق قضاوتی

 

 

توضیحات تکمیلی

در صورت نیاز به درج توضیحات تکمیلی در باب سوابق پرسیده شده و یا بیان شرح درخواست، از قسمت‌های مشخص شده در تصویر ذیل این مهم امکان پذیر است.

فرم وکالت تخصصی - توضیحات

 

پس از ثبت اطلاعات فوق در ادامه این قسمت، مطابق شکل زیر، وکلا می‌توانند توضیحات و اطلاعات تکمیلی خود را ثبت نمایند. پس از ثبت تمامی اطلاعات، بر روی گزینه «ذخیره» کلیک می‌شود.

 

 

ثبت درخواست توسط وکیل کانون

وکلای محترم کانون می‌توانند جهت ثبت درخواست خود به فرم درخواست وکالت تخصصی مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اقلام اطلاعاتی اقدام نمایند. پس از ورود به فرم مربوطه در قسمت ابتدایی فرم «اطلاعات شخصی» و «اطلاعات پروانه» مطابق شکل ذیل، اطلاعات وکیل ثبت می‌شود.

اطلاعات شخصی

 

در ادامه فرم، در قسمت «رشته مورد تقاضای گواهی وکالت تخصصی» می‌توان با انتخاب دپارتمان مورد نظر، رشته یا رشته های مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نمود (لازم به ذکر است که هر وکیل حداکثر سه رشته را می‌تواند انتخاب نماید). در این بخش می‌توان با کلیک بر روی «+» و یا «-» نسبت به افزودن و یا حذف رشته اقدام نمود.

رشته مورد تقاضای وکالت تخصصی

 

 

در قسمت «سوابق تحصیلی دانشگاهی» می‌توان سوابق تحصیلی را از طریق تعیین مقطع، رشته، گرایش، دانشگاه و سایر اطلاعات مربوطه ثبت کرد. همچنین در این بخش می‌توان با کلیک بر روی «+» و یا «-» نسبت به افزودن و یا حذف سوابق تحصیلی اقدام کرد.

سوابق تحصیلی

 

در قسمت «سوابق اجرایی، آموزشی، پژوهشی» اطلاعات وکیل در خصوص سوابق حوزوی، سوابق پژوهشی مرتبط، دوره‌های آموزشی، سوابق تدریس و سایر موارد مربوطه ثبت می‌شود.

سوابق اجرایی و آموزشی

 

در این قسمت در صورت دارا بودن اطلاعات هر بند، در کادر ظاهر شده مطابق شکل زیر، اطلاعات مربوط به آن بند ثبت می‌شود. در این بخش می‌توان با کلیک بر روی «+» و یا «-» نسبت به افزودن و یا حذف اطلاعات اقدام کرد.

ثبت اطلاعات تکمیلیثبت اطلاعات تکمیلیثبت اطلاعات تکمیلی

 

بارگذاری مستندات

همچنین در بخش «بارگذاری مدارک» تصویر پروانه وکالت، تصویر دفترچه وکالت، تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه اول کارت ملی بارگذاری می‌گردد.

بارگذاری مدارک در فرم وکالت تخصصی

 

پس از ثبت اطلاعات فوق در ادامه این قسمت، مطابق شکل زیر، وکلا می‌توانند توضیحات و اطلاعات تکمیلی خود را ثبت نمایند. پس از ثبت تمامی اطلاعات، بر روی گزینه «ذخیره» کلیک می‌شود.

توضیحات تکمیلی

 

پس از ثبت درخواست پیغام ذیل نمایش داده می‌شود.

ثبت موفق فرم وکالت تخصصی

 

بررسی درخواست در دپارتمان وکالت تخصصی

پس از ثبت درخواست توسط وکلای مرکز و کانون، درخواست به کارتابل دپارتمان مربوطه ارسال می‌گردد. در زمان بررسی درخواست وکالت تخصصی ممکن است پنج حالت ذیل رخ دهد که کارشناس متناسب با وضعیت درخواست، گزینه مربوطه را انتخاب می‌کند.

  1. در صورتی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی «نیاز به آموزش» باشد، سرفصل‌های آموزشی برای ایشان مشخص و درخواست به کارتابل ایشان باز می‌گردد.
  2. در صورتی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی «نیاز به آزمون» باشد، سرفصل‌های لازم جهت آزمون برای ایشان مشخص و درخواست به کارتابل ایشان باز می‌گردد.
  3. در صورتی که وکیل با توجه به مستندات و اطلاعات درج شده در درخواست در وضعیت صلاحیتی بدون نیاز به آموزش و آزمون باشد، موضوع تحلیلی متناسب با رشته تخصصی درخواستی به وکیل تخصیص داده می‌شود و با انتخاب «ارسال جهت ثبت گزارش» درخواست به کارتابل وکیل باز می‌گردد.
  4. در صورت انتخاب «اصلاح درخواست»، درخواست به کارتابل متقاضی بازگشته تا مطابق توضیحات کمیته نسبت به اصلاح و تکمیل مستندات اقدام نماید.
  5. در صورتی که درخواست مورد تأیید نباشد، گزینه «رد درخواست» انتخاب می‌شود.

 

در ادامه به فراخور نتیجه ارزیابی و بررسی صورت گرفته، پیامک اطلاع رسانی به وکلای محترم ارسال می‌گردد و نحوه پیگیری و ادامه فرایند به ایشان اطلاع داده می‌شود.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

2

آخرین ویرایش: 12 تیر 1402

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو