ثبت گزارش کارشناسی

مقدمه

پس از تأیید درخواست و انجام کار کارشناسی، کارشناس رسمی می بایست گزارش خود را در سامانه ثبت نماید. جهت ثبت گزارش، کارشناس می تواند در سربرگ «گزارش های کارشناسی» و با کلیک بر گزینه «افزودن گزارش کارشناسی»، نسبت به ثبت پیش نویس گزارش کارشناسی اقدام نماید.

افزودن گزارش کارشناسی

 

با کلیک بر این گزینه، در پنجره ظاهر شده می‌توان نوع کاربرگ را متناسب با رشته کارشناسی انتخاب نمود.

افزودن گزارش کارشناسی

پس از انتخاب نوع کاربرگ، کاربرگ مربوطه نمایش داده می‌شود که متناسب با نوع کاربرگ، اطلاعات تکمیل می‌گردد.

 

نکته: لازم به ذکر است که هر رشته کارشناسی متناسب با صلاحیت های خود، کاربرگ های مجزای عمومی و تخصصی دارد. برای مثال کاربرگ عمومی رشته کشاورزی و منابع طبیعی مطابق زیر است که لازم است فیلدهای ستاره دار به عنوان اطلاعات ضروری تکمیل شوند.

 

کاربرگ

کاربرگکاربرگ

 

همچنین کاربرگ تخصصی رشته کشاورزی و منابع طبیعی مطابق شکل زیر است.

کاربرگ تخصصی

کاربرگ تخصصی

کاربرگ تخصصی

کاربرگ تخصصیکاربرگ تخصصی

کاربرگ تخصصی

 

پس از ثبت پیش نویس گزارش، بر دکمه «ذخیره» کلیک می شود. پس از ذخیره، با کلیک بر «عملیات» و گزینه «ایجاد فایل گزارش»، فایل گزارش ایجاد می شود.

ایجاد فایل گزارشتأیید ایجاد گزارش

پس از ایجاد فایل گزارش، کارشناس رسمی می بایست گزارش خود را تصدیق نماید. بدین منظور می توان از بخش «عملیات» و گزینه «درج/تصدیق امضا» اقدام کرد. با کلیک بر این گزینه، در پنجره ظاهر شده پس از ثبت تیک عبارت درج شده در خصوص صحت اطلاعات، روی گزینه «ثبت» کلیک می شود. پس از آن، رمز تصدیق پیامک شده، در پنجره ظاهر شده درج گردد.

رمز تصدیق

پس از تصدیق گزارش، کارشناس رسمی می تواند در صفحه ظاهر شده، با کلیک بر «مشاهده/دریافت»، گزارش را مشاهده نماید.

مشاهده فایل گزارش

گزارشگزارش

 

 

ممیزی گزارش توسط ارجاع دهنده

پس از ثبت و تصدیق گزارش توسط کارشناس، مقام ارجاع دهنده گزارش ثبت شده را ممیزی می نماید. در صورت تأیید گزارش، پیامکی برای متقاضی ارسال می شود که دارای لینک پرداخت می باشد. اما در صورت رد گزارش، گزارش جهت بررسی و ویرایش به کارتابل کارشناس رسمی ارسال می‌شود.

 

ویرایش و اصلاح گزارش

کارشناس رسمی در کارتابل خود و در منوی «گزارش های کارشناسی» می تواند گزارشی که دارای وضعیت «رد شده» می باشد را مشاهده کند.

 

گزارش های کارشناسی

 

پس از کلیک روی رکورد مربوطه، کارشناس می تواند علت رد گزارش را مطابق شکل زیر مشاهده نماید.

علت رد گزارش

 

همچنین کارشناس می تواند در این بخش، اطلاعات ثبت شده در گزارش را اصلاح نماید. پس از انجام اصلاحات و بروزرسانی، از بخش «عملیات»، روی گزینه «ایجاد فایل گزارش» کلیک می شود تا فایل گزارش مجدداً ایجاد گردد.

ایجاد فایل گزارش

تأیید ایجاد گزارش

پس از ایجاد فایل گزارش، روی گزینه «درج/تصدیق امضا» کلیک می شود تا تصدیق گزارش صورت گیرد.

رمز تصدیق

پس از تصدیق گزارش، مجدداً گزارش جهت بررسی به کارتابل کارشناس ارجاع دهنده ارسال می شود.

به اشتراک گذاری مطلب:

این مطلب برای شما مفید بود؟

1

آخرین ویرایش: 6 بهمن 1401

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

جستجو