راهنمای ثبت درخواست پشتیبانی (تیکت)

مقدمه فرایند تیکتینگ شامل ثبت درخواست پشتیبانی، بررسی درخواست، دریافت و بررسی پاسخ می­‌باشد که متناسب با نوع مخاطب در برخی از قسمت­‌ها متفاوت است. اعضای مرکز مطابق شکل زیر، دسته­‌بندی می­‌شوند که در ادامه فرایند تیکتینگ مربوط به اعضای مرکز تشریح می­‌گردد. ثبت درخواست پشتیبانی اعضای مرکز می‌توانند از طریق ورود به محیط کاربری […]

هزینه های داوری

مقدمه به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد رویه واحد در خصوص هزینه‌های مربوط به داوری در دیوان داوری و سایر داوری‌های مرتبط با مرکز، آئین نامه حاضر تدوین و پس از تصویب توسط شورای عالی داوری مرکز به مورد اجرا گذارده می‌شود.   ماده ۱- قلمرو شمول آئین‌نامه حاضر در خصوص تعیین، دریافت و پرداخت هزینه‌های […]

قواعد داوری دیوان داوری مرکز

قواعد داوری قواعد داوری دیوان داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در هشت بخش در ادامه تشریح شده است. بخش اول: تعاریف و مقررات عمومی بخش دوم: شروع داوری بخش سوم: قراردادهای چند طرفه، قراردادهای متعدد و تجمیع داوری‌ها بخش چهارم: دیوان داوری بخش پنجم: رسیدگی داوری بخش شم: آرأی داوری […]

راهنمای اخذ گواهی داوری

مقدمه توسعه داوری در نظام دادرسی کشور مستلزم اصلاح زیرساخت‌های قانونی و همچنین تاسیس یا تعیین یک نهاد متولی برای پیشبرد آن است. به‌رغم سابقه صدساله داوری در قوانین کشور متاسفانه مواد مربوطه در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اشکالات اساسی است که توسعه داوری را ناممکن می‌کند. قوانین فعلی به نحوی است که […]