راهنمای انجام تکالیف کارآموزی برای کارآموز وکالت

مقدمه

در فرایند کارآموزی وکالت، پس از پرداخت و صدور پروانه و فعالسازی CMS و همزمان و به موازات با دوره توجیهی، کارآموز می‌تواند تکالیف کارآموزی خود را دنبال کند.

 

تکالیف کارآموزان وکالت شامل چه مواردی می شود؟

تکالیف کارآموزی وکالت مطابق ماده 16 دستورالعمل کارآموزی وکالت، به شرح زیر است:

الف) شرکت در دوره توجیهی به مدت دو ماه

ب) شرکت در دوره آموزشی-کاربردی به مدت حداقل 50 ساعت

پ) شرکت در همایش ها و سخنرانی های علمی که توسط مرکز یا هیات مدیره استانی برگزار می‌گردد به مدت حداقل 30 ساعت

ت)  تهیه کار تحقیقی و ارائه در قالب سمینار یا اثر علمی و پژوهشی در موضوعات حقوقی

ث) شرکت در جلسات دادگاه های حقوقی و کیفری طی مدت 18 ماه، هر ماه 4 روز (جمعا 72 روز)

ج) تهیه گزارش از پرونده های موضوع بند ث به تعداد بیست فقره

چ) انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی

ح) سایر تکالیف به صلاحدید کمیسیون، کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی

تبصره: کمیسیون می تواند در موارد پیش بینی نشده، نظیر قوه قاهره، تغییراتی در نحوه انجام یا حذف برخی از تکالیف کارآموزی ایجاد نماید.

نحوه ثبت تکالیف و گزارشات دوره محاکم در سامانه کارآموزی پرتال

کارآموز با ارائه معرفی نامه به دادگستری کل استان (که از سامانه اخذ نموده) به واحد مذکور، دادگستری استان بسته به نوع محکمه (حقوقی و کیفری) کارآموز را طبق زمانبندی خاصی به مجتمع قضایی مربوطه معرفی می نماید. در ادامه کارآموز، برنامه آموزش محاکم را اخذ می نماید و مطابق آن به محاکم مراجعه و تکالیف مربوطه را دنبال می کند.

 

به منظور دریافت گواهی حضور و غیاب، متناسب با محکمه معرفی شده، کارآموز به سامانه کارآموزی مراجعه نموده و در بخش محاکم، مبادرت به ثبت نوع محکمه، نام مجتمع قضایی، تاریخ شروع و پایان محکمه و شماره نامه نموده و تصویر نامه معرفی به محاکم صادر شده توسط دادگستری را پیوست می نماید.

 

فرم زمانبندی محاکم

 

زمانبندی محاکم

 

پس از ذخیره فرم، مجموع گواهی های حضور و غیاب با قابلیت دانلود؛ در ابتدای فرم به نمایش در می آید و کارآموز می تواند موارد را دانلود و گواهی متناسب با محکمه فعلی خود را جهت ارائه به مقام قضایی مربوطه چاپ نماید.

 

گواهی حضور و غیاب - نوع محکمه کیفری یک

 

کارآموز می‌بایست مطابق جدول تکالیف کارآموزی، علاوه بر بارگذاری تصویر گواهی حضور در هر مرجع قضایی، می‌بایست بتواند به ازای هر محکمه، با توجه به تعداد مقرر در جدول ذیل، گزارش کارآموزی نیز ثبت نماید.

 

تکالیف کارآموزی وکالت

 

در بحث گزارش، کارآموزان مطابق جدول تکالیف، گزارش های مربوطه را در یک چارچوب استاندارد در فرم گزارشات کارآموزی وکالت در سامانه پرتال مرکز، ثبت و ضبط می نمایند. به طور مثال: مطابق برنامه اعلامی از سوی آموزش دادگستری، کارآموز موظف است تعداد هشت روز در دادگاه خانواده (ردیف شماره 5 جدول) و در مجتمع قضایی تعیین شده‌ای حضور داشته باشد.

 

این بدین معنی است که باید تصویر یک گواهی حضور در محاکم که به تعداد روزهای مندرج در جدول مهر و امضا شده در سامانه بارگذاری نماید و در بحث بارگذاری گزارشات، می بایست دو گزارش از مجموع مراجعات حضوری خود در جلسات دادگاه و یا پرونده‌های خوانده شده، تهیه و در بخش مربوطه به دادگاه خانواده، بارگذاری نماید.

 

فرم ثبت گزارشات کارآموزی

 

نکته: تاریخ بارگذاری گواهی حضور و غیاب محاکم، به منظور نظارت کمیسیون کارآموزی وکالت استانی و کشوری در امر رعایت زمانبندی ارائه تکالیف کارآموزان، نظارت می شود.

 

بررسی گزارشات توسط کمیسیون کارآموزی وکالت استانی

کمیسیون کارآموزی استان، گزارشات بارگذاری شده را مورد بررسی و تایید و رد قرار می دهد. این امر در تصویر ذیل نشان داده شده است.

 

بررسی گزارشات توسط کمیسیون استانی

 

ثبت گزارش شش ماهه توسط وکیل سرپرست

وکلای محترم سرپرست می توانند در کارتابل خود در پرتال مرکز، نسبت به ثبت گزارشات شش ماهه برای هر کدام از کارآموزان خود، اقدام نمایند.

 

فرم ثبت گزارشات شش ماهه

 

محاکم اختیاری

زمانی که دوره کارآموزی به انتها می‌رسد، کمیسیون کارآموزی وکالت استان می‌تواند به درخواست کارآموز، ایشان را برای شرکت در محکمه اختیاری تخصیص دهد و در ادامه، کارآموز می تواند گواهی حضور در محکمه مورد نظر را به صورت الکترونیکی از سامانه کارآموزی، دریافت نماید. در نهایت نیز مطابق جدول تکالیف، می بایست گزارش مربوطه را در سامانه بارگذاری نماید.

 

به اشتراک گذاری مطلب:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

این مطلب برای شما مفید بود؟

1

آخرین ویرایش: 21 آبان 1400

پاسخ سوال خود را پیدا نکردید؟

با استفاده از فرم درخواست پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.